Diwrnod Recriwtio

Diwrnod Recriwtio

Dydd Iau 31 Awst 2017

#dechraugwaith

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn gweithio gyda’r Adran Gwaith a Phensiynau i gynnal diwrnod recriwtio sy’n agored i gleientiaid yr Adran Gwaith a Phensiynau a thrigolion yr ardal.

Mae’r diwrnod wedi’i fwriadu ar gyfer y rhai sy’n chwilio am waith ac fe fydd yn cynnwys cyfweliad 5 munud o hyd gydag aelod o'n tîm am swyddi:

  • Cymhorthydd Arlwyo
  • Glanhawr
  • Staff Gofal

Fe fyddwn ni yn Neuadd Tref y Rhyl drwy gydol Dydd Iau 31 Awst 2017, felly os oes gennych chi ddiddordeb, yna cadwch slot amser heddiw! Bydd angen i gleientiaid yr Adran Gwaith a Phensiynau gadw lle drwy eu hyfforddwr gwaith. Bydd angen i’r rhai sydd heb gofrestru â'r Adran Gwaith a Phensiynau gysylltu â’n tîm Adnoddau Dynol ar 01824 706200 i gadw lle.

Mae’r boreau yn bennaf ar gyfer cleientiaid yr Adran Gwaith a Phensiynau, a’r prynhawniau yn bennaf ar gyfer y rhai sydd heb gofrestru â'r Adran Gwaith a Phensiynau.

Nid oes unrhyw ffurflenni cais. Yn hytrach, bydd angen i chi ddod â CV gyfredol efo chi – rhaid i'ch CV gynnwys:

  • eich enw
  • eich cyfeiriad
  • i ba ysgol yr aethoch chi
  • pa farciau a gawsoch chi yn eich arholiadau yn yr ysgol
  • enw eich cyflogwr diwethaf a'r cyfeiriad gwaith

Felly, os oes gennych chi ddiddordeb, cadwch slot amser sy'n addas i chi a dewch draw am gyfweliad gydag un o'n tîm cyfeillgar! Rydyn ni’n edrych ymlaen at eich gweld chi yno.