Buddion i weithwyr

Wrth ddewis gweithio i ni byddwch yn ymuno â sefydliad sy’n cynnig pecyn cynhwysfawr o fuddion, cyfathrebiad agored, arweinyddiaeth gadarn ac ymrwymiad i ddatblygu gweithwyr.

Mae ein pecyn cynhwysfawr o fuddion yn cynnwys y canlynol:

 • O leiaf 24 diwrnod o wyliau blynyddol gyda’r cyfle i brynu gwyliau ychwanegol.
 • 8 diwrnod Gŵyl Banc gyda thâl
 • Lwfans Teithio a Chynhaliaeth
 • Cynllun Beicio i’r Gwaith
 • Cynllun Adleoli – os yn briodol
 • Cynllun Pensiwn Cystadleuol
 • Gwasanaethau Iechyd Galwedigaethol - cyngor a chefnogaeth i weithwyr
 • Cynlluniau Disgownt e.e. aelodaeth campfa (Cynllun Gweithlu Egniol), yswiriant
 • meddygol a chynlluniau yswiriant.
 • Cynllun rhoi wrth ennill
 • Aberthu cyflog gynllun car 

Polisïau cyflogaeth cydbwysedd bywyd gwaith:

 • Darpariaethau absenoldeb arbennig a theuluol
 • Absenoldeb di-dâl
 • Amrywiaeth o bolisïau cydbwysedd bywyd gwaith gan gynnwys gweithio’n hyblyg.