OPUS

Bwriad OPUS yw cefnogi unigolion sydd dros 25 oed ac yn ddi-waith gyda nifer o rwystrau neu rwystrau cymhleth. Mae'r rhwystrau'n cynnwys:

 • Sgiliau cyflogadwyedd isel neu dim o gwbl;
 • Anghenion sgiliau hanfodol;
 • Cyflwr iechyd neu anabledd sy’n cyfyngu ar weithio (gan gynnwys camddefnyddio alcohol neu sylweddau);
 • Yn brif ofalwr;
 • Yn 54 oed neu’n hŷn, neu;
 • yn dod o gartref di-waith.

Bydd OPUS yn cael ei ddarparu yn Sir Ddinbych a bydd yn darparu cefnogaeth ac ymyrraeth a fydd yn cyflenwi sgiliau priodol i gyfranogwyr i ddiwallu anghenion yr unigolyn;

 • Ynysu cymdeithasol
 • Iechyd a lles
 • Dyheadau a Chymhelliant
 • Sefydlogrwydd
 • Sgiliau Sylfaenol
 • Gwirfoddoli
 • Hyfforddiant
 • Sgiliau Gweithle a Sgiliau Cymdeithasol
 • Sgiliau a Phrofiad Gwaith

Os ydych yn cynorthwyo neu'n adnabod unrhyw un a fyddai'n manteisio o gefnogaeth OPUS, cysylltwch â ni.

Dyma ein manylion cyswllt cyffredinol;

Ariennir yn rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

Ffurflen Atgyfeirio - OPUS