Cofrestr Cartrefi Fforddiadwy – Tai Teg

Tai Teg

Mae Tai Teg yn gofrestr o bobl â diddordeb mewn rhentu cartref (rhent canolradd) neu brynu eiddo i fod yn berchen arno, ond sy’n methu fforddio rhentu neu brynu yn llwyr ar y farchnad agored ar hyn o bryd.

Mae cofrestru ar Tai Teg yn hanfodol os ydych yn dymuno cael eich ystyried ar gyfer perchnogaeth cartref â chymorth neu gynllun rhentu eiddo ac mae’r dyddiad cofrestru yn cael ei ystyried wrth nodi pobl ar gyfer y cynlluniau neu eiddo sydd ar gael, felly peidiwch ag oedi cyn cofrestru.

Cofrestru ar Tai Teg

Ar gyfer cofrestru ar-lein ewch i wefan Tai Teg yn www.taiteg.org.uk neu lawrlwythwch ffurflen o’r dudalen lawrlwythiadau – gan bod yna lawer o ddewisiadau ar gael.

Neu gallwch ofyn am ffurflen gofrestru drwy gysylltu â Tai Teg ar 08456 015605. Nid yw’n cymryd llawer o amser i lenwi’r ffurflen ac mae’n hawdd i’w llenwi a chynhelir asesiad ariannol llawn pan fydd ymgeisydd yn cael ei ystyried ar gyfer cynllun prynu cartref neu eiddo yn unig.

Cofrestru ar Tai Teg

Ydw i’n gymwys i ymgeisio?

Mae’n rhaid i ymgeiswyr fod mewn gwaith (rhan amser neu’n llawn amser ond dylai gael incwm o £16,000 - £45,000 gros y flwyddyn) neu os yw’n prynu gyda chynilion ac yn methu prynu ar y farchnad agored heb gymorth. (Bydd yn rhaid i chi brofi fod gennych incwm ar gyfer cynnal yr eiddo).

Mae rhestr lawn o feini prawf cymhwyso ar wefan Tai Teg.

Mae gwefan Tai Teg yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol ar gymhwysedd, eglurhad o’r gwahanol fathau o gynlluniau ac eiddo sydd ar gael neu fydd ar gael yn y dyfodol – creu cyswllt rhwng y sawl sy’n chwilio am gartref a’r cyfleoedd sydd ar gael.