Cynnig i Landlordiaid

Os ydych yn landlord eiddo yn Sir Ddinbych, drwy ein Cynnig i Landlordiaid, hoffem ddefnyddio eich eiddo am 6 mis i helpu unigolyn neu deulu digartref. 

Manteision y Cynnig i Landlordiaid

Gyda’n Cynnig i Landlordiaid, byddwch yn cael:

 • 6 mis o rent ymlaen llaw
 • Blaendal
 • Bydd Cyngor Sir Ddinbych yn rheoli’r eiddo am y 6 mis cyntaf
 • Cymelldaliad ar ddiwedd y 6 mis os bydd y preswylydd yn cymryd drosodd y denantiaeth
 • Cefnogaeth barhaus drwy ein gwasanaethau cefnogi pobl a chynnal tenantiaeth
 • Hyfforddiant barod i rentu yn cael ei gynnig i denantiaid
 • Byddwn yn cefnogi’r bobl rydym yn eu hailgartrefu yn eich eiddo

Beth fyddwch ei angen

Byddwch angen darparu’r canlynol i fod yn gymwys ar gyfer y Cynnig i Landlordiaid:

 • Tystysgrif Diogelwch Nwy
 • Adroddiad Cyflwr Trydanol
 • Tystysgrif Perfformiad Ynni
 • Trwydded Rhentu Doeth Cymru
 • Yswiriant Landlord
 • Prawf Perchnogaeth

Sut i ymgeisio

Gallwch ymgeisio am y Cynnig i Landlordiaid ar-lein. 

Ymgeisio am y Cynnig i Landlordiaid ar-lein

Ar ôl 6 mis 

Bydd chwe mis cyntaf y Cynnig i Landlordiaid yn rhoi cyfle i chi ddod i adnabod y bobl rydym wedi eu lleoli ac ar ôl 6 mis, hoffem i chi gofrestru ar gyfer tenantiaeth fyrddaliol sicr gyda’r unigolyn neu’r teulu hwnnw. 

Rhagor o wybodaeth

Cysylltwch â ni os hoffech dderbyn mwy o wybodaeth am y Cynnig i Landlordiaid.