Landlordiaid

Gwybodaeth i landlordiaid yn Sir Ddinbych.

Ewch yn syth i...

 

Rhentu Doeth CymruMae Rhentu Doeth Cymru yn prosesu cofrestriadau landlordiaid ac yn cymeradwyo trwyddedau i landlordiaid ac asiantwyr sydd angen cydymffurfio â Deddf Tai (Cymru) 2014.

 

Cynnig i LandlordiaidGwybodaeth am y Cynnig i Landlordiaid a sut i wneud cais.

 

Diogelu Blaendaliadau TenantiaethGwybodaeth am y cynlluniau diogelu blaendal sydd ar gael.

.

 

Mewngofnodwch neu gofrestrwch eich cyfrif budd-dal tai landlordMewngofnodwch neu gofrestrwch eich cyfrif budd-dal tai landlord.

 

Credyd Cynhwysol i LandlordiaidMae Credyd Cynhwysol yn fudd-dal wedi ei gynllunio i gefnogi pobl sydd ar incwm isel neu yn ddi-waith.

 

Cefnogaeth i denantiaidBudd-daliadau, grantiau a chyngor i’ch tenantiaid.

.

 

Trwyddedau Tai Aml-feddiannaethPryd fyddwch chi angen trwydded tai aml-feddiannaeth a sut i wneud cais.

.
.