Safon a chyflwr tai

Sut i roi gwybod am gyflwr gwael tŷ ac am eiddo gwag.

Ewch yn syth i...

 

Eiddo gwag neu adfeiliedigRhowch wybod i ni os ydych chi’n pryderu ynghylch eiddo gwag neu adfeiliedig.

 

Safonau tai rhent preifatSafonau i’w disgwyl yn eich tŷ rhent preifat.

 

Safonau tai cyngorBeth i’w ddisgwyl yn eich tŷ cyngor .

.

Mwy...

Atgyweirio tŷ cyngor