HomeSwapper

Os ydych chi’n byw mewn tŷ cymdeithasol ac yr hoffech chi symud, un ai i ardal arall yn Sir Ddinbych neu i ran arall o’r Deyrnas Unedig, fe gewch chi ddefnyddio HomeSwapper i gyfnewid eich cartref â thenant tŷ cymdeithasol arall.

Sut mae’n gweithio?

Cynllun cenedlaethol ydi HomeSwapper sy’n caniatáu i denantiaid tai cymdeithasol gyfnewid eu cartrefi pan maen nhw’n dymuno symud i fyw.

Os oes gennych chi ddiddordeb cyfnewid eich cartref , bydd angen i chi gofrestru ar wefan HomeSwapper. Yna fe fyddwch chi’n medru chwilio am dai sy’n cyfateb i’ch anghenion chi.