Gwneud cais am waith trwsio i tai cymdeithasol

 • Mae’r gwasanaeth yma ond ar gael i denantiaid gwasanaeth tai Cyngor Sir Ddinbych.

  Mewn argyfwng oherwydd nwy yn gollwng trowch y cyflenwad i ffwrdd a ffoniwch Wales & West Utilities ar 0800 111 999.

  Ar gyfer atgyweiriadau nwy nad ydynt yn argyfwng, ffoniwch Liberty Gas ar 0330 333 8384.

  Mewn pob argyfwng arall ffoniwch y Ganolfan Gwasanaeth Cwsmer 01824 706000 (8.30yb tan 5yh) neu 0300 123 30 68 (tu allan i oriau swyddfa.)

 • Eich manylion
 • Eich cyfeiriad

  Nodwch god post Sir Ddinbych yna pwyswch y botwm ‘Canfod cyfeiriad’.

  Neu, teipiwch eich cyfeiriad isod.