housing2

Mae’r broses gwneud cais am dŷ cymdeithasol wedi newid.

Bellach, mae un Gofrestr Tai (un rhestr tai) a rennir gan Adran Dai Sir Ddinbych a’ch holl Gymdeithasau Tai lleol. Cewch ragor o wybodaeth am y newidiadau yn nogfen newydd Cwestiynau Cyffredin Cofrestr Dai Sir Ddinbych

Tai cyngor

Rydyn ni’n berchen ar ac yn rheoli amrywiaeth o eiddo ar draws Sir Ddinbych.

Ewch yn syth i...

 

Ymgeisio am dai cymdeithasolSut i wneud cais am dai cymdeithasol.

 

Gwasanaethau tai cymdeithasolSut i ofyn am waith trwsio neu wasanaeth arall mewn tai cymdeithasol.

 

Talu eich rhentSut i dalu eich rhent.

.

 

HomeSwapperGall tenantiaid y Cyngor a Chymdeithasau Tai sy’n dymuno symud i fyw wneud cais am gyfnewid cartref neu drosglwyddo.

 

Rhenti a thaliadau Mwy o fanylion am faint rydym yn codi yn y rhent ar gyfer eiddo cyngor.

 

Cyflwr a safonauBeth i’w ddisgwyl yn eich cartref newydd.

.

Mwy...

Yswiriant cynnwys cartref