Cyngor i’r rhai sy’n prynu tŷ am y tro cyntaf

Mae NationwideEducation yn darparu canllaw defnyddiol iawn i’r rhai sy’n prynu tŷ am y tro cyntaf sy’n cynnig cyngor diduedd ar: 

  • penderfynu p’un ai i brynu neu rentu 
  • deall y gwahanol ddewisiadau morgais 
  • cyfrifo faint fedrwch chi ei fenthyca 
  • dod o hyd i le addas a gwneud cynnig 
  • y camau terfynol cyn cael eich cartref newydd