Tai preifat

Os ydych chi’n rhentu eich cartref gan landlord preifat yn Sir Ddinbych, ein swyddogaeth ni ydy sicrhau bod safon y tŷ yn dderbyniol.

Ewch yn syth i...

 

Cymorth i'r rhai sy'n prynu tŷ am y tro cyntaf Gwybodaeth a chyngor sut i gael troedle ar yr ysgol prynu eiddo.

 

Cymorth â dyledion morgais neu ddyledion rhentPoeni am dalu eich morgais neu eich rhent? Dyma amrywiaeth o ffyrdd i gael cymorth.

 

Gwybodaeth i landlordiaidYr hyn mae’n ofynnol i chi ei wybod ynghylch bod yn landlord, yn cynnwys Rent Smart Wales.

.

 

Gwybodaeth i denantiaidEich hawliau a'ch cyfrifoldebau chi fel tenant.

 

Tai aml-feddiannaethGwybodaeth am dai aml-feddiannaeth a thrwyddedu tai aml-feddiannaeth .

 

Cyflwr a safonau Beth i'w ddisgwyl yn eich cartref newydd.

.