Treth y Cyngor – Gwneud cais am ostyngiad i unigolyn sengl

Os mai chi yw'runig oedolyn (18 oed a throsodd) sy'n byw ar yr aelwyd, efallai bod gennych hawl i ddisgownt Treth y Cyngor o 25%.

  • Manylion yr ymgeisydd
  • Cyfeiriad yr eiddo

    Nodwch god post Sir Ddinbych yna pwyswch y botwm ‘Canfod cyfeiriad’.

    Neu, teipiwch eich cyfeiriad isod.

  • Datganiad