Ni fydd ein system treth y cyngor ar gael o 9am i 12 hanner dydd, 19 Ionawr oherwydd gwaith cynnal a chadw.

Bydd hyn yn effeithio ar y gwasanaethau cyfrif ar-lein, fel gwirio eich balans ar lein. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra. Gallwch gwneud taliad neu gysylltu â ni ar-lein.

Cysylltu â threth y cyngor ar-lein  

Treth y Cyngor

Fe godir treth cyngor i ran-ariannu’r gwasanaethau a ddarperir gan y cyngor ac mae hefyd yn cyfrannu tuag at ariannu Heddlu Gogledd Cymru.

Ewch yn syth i...

 

Talu treth cyngor Talu ar-lein neu gael gwybod mwy am ffyrdd eraill o dalu, fel debyd uniongyrchol.

 

Faint ydi’r dreth cyngor?Ffeindiwch beth ydi’r band a’r swm sy’n daladwy ar yr eiddo.

 

Pwy sy’n gyfrifol? Ffeindiwch pwy sy’n atebol am y dreth cyngor.

.

 

Mewngofnodi neu gofrestru eich cyfrif treth y cyngor Mewngofnodwch neu cofrestrwch i weld eich balans cyfrif ar-lein, cofrestru ar gyfer e-Filio, cael e hysbysiadau a mwy.

 

Rhowch wybod i ni o newidWedi symud i mewn neu allan? Newidiadau eraill? Sut i roi gwybod i ni.

 

Problemau talu ac apeliadauOs ydych chi’n cael anhawster mae’n bosib y gallwn helpu.

.

 

Amseroedd agor cownteriGallwch ddod i Siop Un Alwad Y Rhyl yn ystod oriau ymweld i siarad ag aelod o’r staff.

 

Disgownt ac eithriadau Pa eiddo sy’n eithriedig a pha ddisgownt arall sydd ar gael.

 

Cynllun gostyngiadau’r dreth gyngorFfeindiwch a oes gennych chi hawl i help i dalu eich treth cyngor yn seiliedig ar eich incwm.

.

Mwy...

Asiantau Gorfodi (oedd yn cael eu galw’n feilïaid yn flaenorol)