Oes gennych chi ddiddordeb mewn astudio am gymhwyster proffesiynol yn y gweithle?

Mae Grŵp Llandrillo Menai'n cynnig amrywiaeth o gymwysterau seiliedig ar waith a ariennir yn llawn. Rydym yn cynnig rhaglenni dysgu yn y gweithle sy'n arwain at gymhwyster lefel 4 a gydnabyddir yn genedlaethol ac sy'n cyfateb i dystysgrif addysg uwch, diploma addysg uwch neu radd sylfaen.

Manteision cymhwyster seiliedig ar waith

  • Maent yn cyfuno hyfforddiant mewn swydd â dysgu allanol ac yn ddewis gwahanol i astudio am radd mewn prifysgol. Byddwch yn dysgu sgiliau ymarferol ochr yn ochr â gwybodaeth academaidd
  • Dewis gwahanol i astudio'n llawn amser sy'n rhoi cyfle i chi adeiladu gyrfa, meithrin sgiliau proffesiynol a chael eich achredu tra ydych yn gweithio mewn swydd gyflogedig
  • Mae'n cymwysterau seiliedig ar waith yn cydnabod eich medrusrwydd yn eich swydd
  • Caiff yr holl hyfforddiant ei ariannu'n llawn gan Lywodraeth Cymru

Beth i'w ddisgwyl

  • Cefnogaeth a hyfforddiant o ansawdd gan aseswyr a thiwtoriaid cymwysedig
  • Cymwysterau wedi'u hachredu a gydnabyddir gan ddiwydiant
  • Astudio drwy sesiynau rhithwir
  • Cyfarfodydd rheolaidd â'ch asesydd a chefnogaeth barhaus

Oes gennych chi ddiddordeb?

Peidiwch â cholli cyfle! I gael rhagor o wybodaeth, ymunwch â ni mewn cyfres rithwir o sesiynau arlein i godi ymwybyddiaeth.

16 Gorffennaf 2021

Rheoli Prosiectau: 10.00 am - 11.00am


Lleoliad: Anfonir dolen atoch unwaith y byddwch wedi cadarnhau eich lle.

Cyswllt: Sian Crickett ar s.crickett@gllm.ac.uk / 07444 417919 i archebu eich lle heddiw.