Oes diddordeb gennych mewn Diploma Lefel 4 mewn Rheoli Prosiectau?

Beth yw Prentisiaeth Uwch?

Mae Prentisiaeth Uwch yn cyfuno hyfforddiant yn y gweithle ag astudio tuag at gymhwyster lefel uchel a gaiff ei gydnabod gan ddiwydiant. I unigolion sydd am barhau i ddatblygu'n broffesiynol a gwella'u rhagolygon o ran gyrfa, mae'n llwybr gwahanol i'r un addysg uwch academaidd arferol.

Beth yw'r Brentisiaeth Uwch mewn Rheoli Prosiectau Lefel 4?

Mae'r cymhwyster 2 flynedd hwn wedi'i anelu at y bobl hynny sy'n rheoli eu prosiect sylweddol eu hunain. Mae'r rolau hyn yn cynnwys:

  • Rheolwr Prosiectau
  • Cydlynydd Prosiect
  • Gweithredwr Prosiect
  • Swyddog Cefnogi Prosiect

Fel rhan o'r cwrs, disgwylir i ddysgwyr gwblhau Sgiliau Hanfodol, portffolio o waith ac elfen wybodaeth wedi ei chyflwyno o bell drwy gyfrwng Google Meet.

Mae'r modiwlau'n cynnwys:

  • Amserlen Rheoli Prosiect, Cyllid, Risg, Cwmpas ac Ansawdd Prosiectau
  • Egwyddorion Rheoli Prosiect
  • Rheoli Rhanddeiliaid
  • Diffinio Achos Busnes
  • Rheoli Adnoddau a Chontractau Prosiect
  • Darparu Arweinyddiaeth a Chyfeiriad mewn Amgylchedd Prosiect

Ymunwch a ni i ddarganfod mwy a siarad gydag ein tîm:

Pryd: 10:30am, Dydd Mercher 25 Ionawr 2023
Lle: Microsoft Teams

(Danfonir dolen i chi unwaith i chi gadarnhau eich lle.)

Cysylltwch â Sian Crickett ar 07444417919 / s.crickett@gllm.ac.uk i archebu eich lle heddiw!