ILM: Lefel 2 Arwain Tîm a Lefel 3 Rheoli Cyflawniadau

Ydych chi’n gweithio mewn rôl rheoli? Oes gennych chi ddiddordeb mewn ennill cymhwystergan yr ILM (Institute of Leadership & Management)?

Sesiwn ymwybyddiaeth arlein

Dydd Mercher 11 Tachwedd, 2pm neu dydd Iau 12 Tachwedd, 10:30am.

Ydy arwain tîm yn brofiad newydd i chi neu a hoffech chi gael eich cydnabod am y gwaith rheoli rydych eisoes yn eiwneud?

Mae’r cwrs hwn yn cyfuno hyfforddiant mewn swydd ag astudio tuag at gymhwyster a gaiff ei gydnabod ganddiwydiant. I unigolion sydd am barhau i ddatblygu’n broffesiynol a gwella’u rhagolygon o ran gyrfa, mae’n cynnigllwybr gwahanol i’r un academaidd traddodiadol.

Datblygwyd y fframwaith i gynorthwyo arweinwyr tîm a rheolwyr sy’n gweithio mewn amrywiaeth o swyddi rheoli.Mae’r meysydd a astudir yn cynnwys: arwain a rheoli tîm, egwyddorion rheoli tîm, rheoli perfformiad unigolion neudimau, egwyddorion rheoli pobl, rheoli cyfarfodydd a rheoli datblygiad personol.

Mae’r fframwaith yn cael ei arwain gan Grŵp Llandrillo Menai ac yn cynnwys sgiliau hanfodol, portffolio o waith acelfen o wybodaeth.

Rhagor o wybodaeth

Dewch draw i’r sesiwn ymwybyddiaeth i ddarganfod mwy am y cymhwyster wedi’i ariannu y gallwch ei gyflawni yn ygweithle a sut i gofrestru.

I archebu lle ar y sesiwn cysylltwch â:

Gweithwyr Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Rebecca Jones: 01492 576 322 / rebecca.jones@conwy.gov.uk

Gweithwyr Cyngor Sir Ddinbych

Llinos Howatson: 01824 706 022 / llinos.howatson@denbighshire.gov.uk