Prentisiaeth uwch mewn Gweinyddu Busnes

Ydych chi’n gweithio ym maes gweinyddu neu a oes gennych chi swydd sy’n canolbwyntio ar fusnes?

Beth yw prentisiaeth uwch?

Mae prentisiaeth uwch yn cyfuno hyfforddiant yn y gweithle ag astudio tuag at gymhwyster lefel uchel a gaiff ei gydnabod gan ddiwydiant. I unigolion sydd am barhau i ddatblygu’n broffesiynol a gwella’u rhagolygon o ran gyrfa, mae’n llwybr gwahanol i’r un addysg uwch academaidd arferol.

Beth yw’r cymhwyster prentisiaeth uwch mewn Gweinyddu Busnes?

Mae hwn yn gymhwyster lefel 4 a fwriadwyd i rai sydd â swyddogaeth fusnes. Bydd gofyn i chi fod yn gweithio mewn swydd lle’r ydych yn cyflawni swyddogaethau busnes cymhleth a lle mae gennych yr awdurdod i fonitro staff a gweithredu newid.

Mae’r cymhwyster hwn yn cynnwys sgiliau hanfodol, portffolio o waith ac elfen wybodaeth a gyflwynir yn y Coleg.

I gael rhagor o wybodaeth

Dewch i sesiwn codi ymwybyddiaeth i gael gwybod rhagor am gymhwyster a ariennir y gallwch ei gwblhau yn y gweithle, a sut y gallwch gofrestru ar ei gyfer.

  • Dyddiad: 10am i 11am, Tuesday 26 July 2022
  • Lleoliad: Microsoft Teams
  • Cyswlltwch â Sian Crickett - cricke1s@gllm.ac.uk i archebu lle.