Rhaglenni Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth (ILM): sesiwn ymwybyddiaeth

Ydych chi'n arwain neu'n rheoli tim neu'n dyheu am fod yn rheolwr a hoffech chi weithio tuag at ennill cymhwyster a gydnabyddir yn rhyngwladol?

Ymunwch a ni mewn sesiwn ymwybyddiaeth anffurfiol i ddysgu rhagor am ein rhaglenni Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth (ILM).

Bydd y sesiynau'n cael eu cynnal ar y dyddiadau canlynol drwy Microsoft Teams:

  • Dydd Mawrth 30 Mawrth, 2pm
  • Dydd Gwener 16 Ebrill, 11am

I gadarnhau eich presenoldeb ac i gael gwahoddiad i'r cyfarfod, anfonwch ebost at llinos.howatson@denbighshire.gov.uk gyda'ch dyddiad dewisol.