Adnoddau Dynol: dogfennau

Rhestrau o ddogfennau Adnoddau Dynol, gan gynnwys polisïau a gweithdrefnau, ffurflenni, canllawiau a thempledi.

Services and information

Polisïau a gweithdrefnau

Dogfennau polisi a gweithdrefnau sy'n gysylltiedig â swyddi a chyflogaeth.

Ffurflenni

Dogfennau ffurflen Adnoddau Dynol.

Canllawiau

Dogfennau canllaw Adnoddau Dynol.

Templedi

Dogfennau templed Adnoddau Dynol.

Canllawiau system

Canllawiau ar gyfer systemau cyfrifiadurol Adnoddau Dynol.