Edrych ar Fenter

Meddwl am gychwyn busnes ond angen cyngor ynglŷn â sut i gychwyn?

Caiff prosiect Ymrymuso Economaidd ei ariannu gan Lywodraeth y DU trwy Gronfa Adfywio Cymunedol a dyma'ch llwybr chi i ddechrau rhywbeth newydd gyda’r sgiliau a phrofiad sydd gennych chi eisoes.

Gweithdy Edrych ar Fenter

Drwy ein gweithdai Edrych ar Fenter, fe allwn eich helpu i gynllunio eich camau nesaf mewn busnes, cyflogaeth neu hyfforddiant. Mae’r gweithdai am ddim, heb unrhyw rwymedigaeth i gofrestru i unrhyw beth arall a byddant yn eich cefnogi i feddwl am:

  • beth sydd ei angen i gychwyn busnes
  • datblygu eich sgiliau a’ch profiad yn syniad ar gyfer busnes
  • edrych ar sut y gellir defnyddio diddordeb neu hobi fel sylfaen ar gyfer busnes
  • dysgu i grynhoi eich sgiliau a’ch profiad i wella eich rhagolygon o ran swyddi
  • meddwl am eich camau nesaf mewn cyflogaeth neu hyfforddiant
  • adnabod eich sgiliau ar gyfer cyflogaeth
  • canfod eich cydbwysedd gwaith-bywyd gorau

Bydd modd i chi wrando ar siaradwyr gwadd yn siarad am eu taith nhw a sut y gwnaethant lwyddo i gyrraedd lle maen nhw heddiw.

Dyddiadau, amseroedd a chofrestru

  • Dydd Llun 12 Rhagfyr 2022, 1pm i 4pm (Canolfan Naylor Leyland, Rhuthun)
  • Prynhawn dydd Iau 15 Rhagfyr 2022, 2pm i 5pm (Campws y Rhyl)
  • Nos Iau 15 Rhagfyr 2022, 6pm i 8:30pm (Campws y Rhyl)

Cofrestru ar gyfer gweithdy Edrych ar Fenter

Bydd y gweithdai’n cael eu cynnal yn Saesneg.

Lleoliadau

Rhuthun

Canolfan Naylor Leyland
Stryd y Ffynnon
Rhuthun
LL15 1AF

Gwefan CGGSDd: Canolfan Naylor Leyland (gwefan allanol)

Y Rhyl

Campws y Rhyl
Ffordd Cefndy
Y Rhyl
LL18 2HG

Gwefan Campws y Rhyl (gwefan allanol)

Cysylltwch â ni

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, gallwch e-bostio buddioncymunedol@sirddinbych.gov.uk i gael rhagor o wybodaeth.