Gwneud cais i'r Cynllun Kickstart drwy Sir Ddinbych yn Gweithio

Beth sy'n digwydd i fy ngwybodaeth?

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn casglu eich gwybodaeth bersonol er mwyn darparu gwasanaethau sydd yn berthnasol i’ch cais. Ni fydd yr wybodaeth yma’n cael ei rannu gydag unrhyw drydydd parti oni bai bod angen gwneud hynny yn ôl y gyfraith.

Darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd arlein i gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut rydym ni’n trin eich gwybodaeth bersonol.

Dim ond yn Saesneg y mae'r ffurflen hon ar gael ar hyn o bryd. Bydd fersiwn Gymraeg ar gael yn fuan.

 • Before you begin

  Job placements created with Kickstart funding must be:

  • new jobs and must not: replace existing or planned vacancies, cause existing employees or contractors to lose or reduce their employment
  • for a minimum of 25 hours per week, for 6 months and paid at least the National Minimum Wage for their age group (Employers can pay a higher wage and for more hours but the funding will not cover this)

  If your application to the Kickstart Scheme is successful, you will be required to provide a job description for each role you are providing.

 • The job placements created with Kickstart funding must be new jobs. They must not: replace existing or planned vacancies, cause existing employees or contractors to lose or reduce their employment. Does your vacancy meet these requirements?
 • Are the roles a minimum of 25 hours per week, for 6 months and paid at least the National Minimum Wage for their age group?