Iechyd Meddwl - Gweithwyr (COVID-19): Adnoddau Ychwanegol

Gwefannau Iechyd a Diogelwch Defnyddiol:

Y Sefydliad Iechyd Meddwl

Adnoddau defnyddiol i’ch helpu i ofalu am eich iechyd meddwl yn ystod yr argyfwng Coronafeirws.

GOV.UK

Cyngor gan Lywodraeth Lloegr ar sut i ofalu am eich iechyd meddwl a’ch lles yn ystod yr argyfwng coronafeirws (COVID-19).

Guidance for the public on the mental health and wellbeing aspects of coronavirus (COVID-19) (gwefan allanol) 

Y Sefydliad Iechyd Meddwl

Gwybodaeth ddefnyddiol i’ch helpu chi, eich cyfeillion a’ch teulu i edrych ar ôl eich iechyd meddwl, gan gynnwys sut i osgoi sibrydion a hap-ddyfalu sy’n gallu eich gwneud yn fwy pryderus.

Looking after your mental health during the coronavirus outbreak (gwefan allanol)

Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl (MHFA) Lloegr

Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl (MHFA) Lloegr (gwefan allanol) 

Adnoddau Iechyd a Lles Defnyddiol:

Sesiynau Hyfforddi Byr: Rheoli Gorbryder – Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl Cymru (gwefan allanol) 

Apiau Iechyd Meddwl

Podlediadau Iechyd a Diogelwch

Podlediadau Iechyd a Diogelwch (gwefan allanol)