Swyddogion cymorth cyntaf iechyd meddwl

Care first

I gysylltu â Care first, ffoniwch 0800 174 319 os gwelwch yn dda, neu gallwch gael mynediad at y gwasanaeth hwn yn gyfrinachol ar-lein ar wefan Care first: lifestyle (gwefan allanol)

Mwy o wybodaeth: Rhaglen cymorth i weithwyr 

Os ydych chi’n cael problemau, dydych chi ddim ar eich pen eich hun.

Mae'n a ddigon o wahanol fathau o gefnogaeth ar gael a gall swyddog cymorth cyntaf iechyd meddwl eich helpu chi i gael atyn nhw. Maen nhw yma fel pwynt cyswllt i chi os ydych yn profi anawsterau iechyd meddwl neu drallod emosiynol.

Eich swyddogion cymorth cyntaf iechyd meddwl yw:

Llinos Howatson
Arbenigwr DS, Adnoddau Dynol
Ebost: llinos.howatson@denbighshire.gov.uk

Louise Dougal
Partner Busnes AD Arweiniol, Adnoddau Dynol
Ebost: louise.dougal@denbighshire.gov.uk

Emma Safhill
Rheolwr Tîm AD, Adnoddau Dynol
Ebost: emma.safhill@denbighshire.gov.uk

Andrea Malam
Prif Bartner Busnes DS, Adnoddau Dynol
Ebost: andrea.malam@denbighshire.gov.uk

Hilary Evans
Partner Busnes AD, Adnoddau Dynol
Ebost: hilary.evans@denbighshire.gov.uk

Kerry Evans
Partner Busnes AD, Adnoddau Dynol
Ebost: kerry.evans@denbighshire.gov.uk

Nerys Edwards
Partner Busnes AD Cynorthwyol Ysgolion, Adnoddau Dynol
Ebost: nerys.edwards@denbighshire.gov.uk

Julie Phillips
Partner Busnes AD Cynorthwyol Ysgolion, Adnoddau Dynol
Ebost: julie.phillips@denbighshire.gov.uk

Joanne Jones
Arbenigwr AD, Adnoddau Dynol
Ebost: jones.joanne@denbighshire.gov.uk

David Shephard
Arbenigwr AD, Adnoddau Dynol
Ebost: david.shephard@denbighshire.gov.uk

Felicity Chandler
Arbenigwr DS, Adnoddau Dynol
Ebost: felicity.chandler@denbighshire.gov.uk

Lindsey Duckett
Arbenigwr DS, Adnoddau Dynol
Ebost: lindsey.duckett@denbighshire.gov.uk

Rachel Evans
Arbenigwr AD, Adnoddau Dynol
Ebost: rachel.evans@denbighshire.gov.uk

Sophie Vaughan
Arbenigwr DS, Adnoddau Dynol 
Ebost: sophie.vaughan@denbighshire.gov.uk

Bridget Stokes
Ysgrifennydd y Gangen Unsain
Ebost: bridget.stokes@denbighshire.gov.uk

Shane Davies
Cynrychiolydd Undeb Unsain, Strydwedd
Ebost: shane.c.davies@denbighshire.gov.uk

John Berger
Cynrychiolydd Undeb Unsain, Cefndy Healthcare - 01824 706005

Mark Williams
Goleuadau Stryd
Ebost: Mark.W.Williams@denbighshire.gov.uk

Helen Dolan
Cynghorydd Iechyd a Phresenoldeb Galwedigaethol
Email: helen.dolan@denbighshire.gov.uk

Ffoniwch Adnoddau Dynol ar 01824 706200 neu anfonwch e-bost at hrdirect@denbighshire.gov.uk i siarad gyda syddog cymorth cyntaf iechyd meddwl. Os ydych yn aelod o Undeb Llafur, siaradwch â nhw yn uniongyrchol gan y bydd ganddynt hwythau fanylion cyswllt swyddogion cymorth cyntaf iechyd meddwl hyfforddedig.