Iechyd Meddwl - Gweithwyr (COVID-19): Adnoddau rheoli

Iechyd Meddwl yn y Gwaith – Coronafeirws ac arwahaniad: cefnogi eich hun a'ch cydweithwyr

Mae Mental Health At Work (gwefan allanol) wedi cyfuno adnoddau i er mwyn helpu i gynnal iechyd meddwl drwy gydol yr argyfwng a gweithio o bell.

City Mental Health Alliance – Cefnogi Cydweithwyr

Adnoddau i helpu sefydliadau i gefnogi eu cydweithwyr, yn cynnwys sut i reoli timau o bell ar adeg heriol.

City Mental Health Alliance – Cefnogi Cydweithwyr 9gwefan allanol) 

Yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a diogelwch (HSE)

Mae'n ofynnol i gyflogwyr asesu'r risg o salwch sy'n gysylltiedig â straen sy'n deillio o weithgareddau gwaith a chymryd camau i reoli'r risg honno. Er mwyn mynd i'r afael â straen neu bryder fel gweithwyr, mae angen i'r cyflogwr nodi gwraidd yr achos.

Sut i fynd i'r afael â straen sy'n gysylltiedig â gwaith (gwefan allanol)

Gweithdrefn: Presenoldeb yn y Gwaith (PDF, 2.08MB)

I gael rhagor o wybodaeth am straen, ewch i'r tudalennau iechyd galwedigaethol ac iechyd a diogelwch ar LINC.

Y gwasanaeth cynghori, Cymodi a Chyflafareddu (ACAS)

Mae ACAS wedi cyhoeddi argymhellion ar gyfer rheolwyr, sy'n rheoli gweithwyr â chyflyrau iechyd meddwl.

Rheoli staff sy'n profi salwch meddwl (gwefan allanol)

Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD)

Coronavirus - cipd.co.uk (gwefan allanol)

Academi Cymru – Lles

academiwales.gov.wales (gwefan allanol)