Iechyd Meddwl - Gweithwyr (COVID-19): Cefnogaeth i Weithwyr

Iechyd Cyhoeddus Cymru

Mae hwn yn amser ansicr i ni i gyd ond ydych chi wedi stopio a gofyn i chi'ch hun sut yda chi?

  • Ydych chi'n llwyddo i aros mewn cysylltiad â'r rhai sy'n bwysig i chi?
  • Beth am aros yn gorfforol iach? Sut bynnag mae hynny'n edrych i chi...
  • Sut ydych yn teimlo?

Mae'r ddolen i'r wefan isod yn cynnig help a chyngor ar sut i edrych ar eich ôl eich hun a'ch anwyliaid yn ystod y cyfnod hunan-ynysu. Mae'r wefan hefyd yn cynnwys dolenni i wefannau sefydliadau partner lle cewch ragor o help a chefnogaeth.

Aros yn iach gartref (gwefan allanol)

GIG

Yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a fydd yn helpu os ydych yn poeni am y coronafeirws, a chyngor ar sut i gynnal eich lles tra byddwch adref.

Every mind matters (gwefan allanol) 

Mind

Gwybodaeth sy’n cynnwys cyngor ymarferol ar aros adref, gofalu am eich lles meddyliol a dod o hyd i gymorth gyda budd-daliadau a thai.

Coronafeirws a'ch lles (gwefan allanol)

Y Samariaid

Cymorth ac arweiniad ar gyfer unrhyw un sy’n poeni am eu hiechyd meddwl.

Y Samariaid - os ydych yn poeni am eich iechyd meddwl yn ystod yr argyfwng coronafeirws (gwefan allanol)

City Mental Health Alliance

Adnoddau i helpu sefydliadau i gefnogi eu cydweithwyr, yn cynnwys sut i reoli timau o bell ar adeg heriol.

City Mental Health Alliance – Cefnogi Cydweithwyr (gwefan allanol).

Iechyd Meddwl yn y Gwaith

Mae Mental Health At Work wedi cyfuno adnoddau i er mwyn helpu i gynnal iechyd meddwl drwy gydol yr argyfwng a gweithio o bell.

Iechyd Meddwl yn y Gwaith – Coronafeirws ac arwahaniad: cefnogi eich hun a’ch cydweithwyr (gwefan allanol)