Lles yn y gweithle

Mae eich lles yn y gweithle yn hanfodol i helpu i gyflawni eich llawn botensial.

Services and information

Iechyd a lles cyflogeion

Mae'r cyngor yn cynnig amrywiaeth o fuddion, gwasanaethau a chyfleusterau gan gynnwys gweithio hyblyg.

Iechyd Meddwl - Gweithwyr (COVID-19): Cefnogaeth i Weithwyr

Cymorth ar gyfer iechyd meddwl gweithwyr yn ystod COVID-19.

Iechyd Meddwl - Gweithwyr (COVID-19): Adnoddau rheoli

Adnoddau rheoli ar gyfer iechyd meddwl gweithwyr yn ystod COVID-19.

Iechyd Meddwl - Gweithwyr (COVID-19): Adnoddau Ychwanegol

Mwy o adnoddau i gefnogi iechyd meddwl gweithwyr yn ystod COVID-19.

Swyddogion cymorth cyntaf iechyd meddwl

Mae swyddogion cymorth cyntaf iechyd meddwl yma fel pwynt cyswllt i chi os ydych yn profi anawsterau iechyd meddwl neu drallod emosiynol.

Menopos

Gwybodaeth am y menopos.