Ffair Swyddi Cyngor Sir Ddinbych 2022

Jobs Fair 2022

Ffair Swyddi Cyngor Sir Ddinbych 2022

Dyddiad: Dydd Mercher 14eg o Fedi 2022, 3:00 y.p. – 7:00 y.h.

Lleoliad: Swyddfa’r Cyngor, Caledfryn, Dinbych, LL16 3RJ

Rydym yn eich gwahodd i’n Ffair Swyddi yn mis Medi i roi’r cyfle i’r rhai sy’n chwilio am waith yn Sir Ddinbych ddod i wybod am amrywiaeth o swyddi gwag sydd gennym ar draws ein gwasanaethau.

Mae'r Ffair Swyddi yn canolbwyntio ar swyddi rheng flaen o fewn y Cyngor, ac mae cymysgedd amrywiol o swyddi gwag ar gael mewn adrannau ar draws y Cyngor gan gynnwys:

 • Glanhawyr
 • Cynorthwywyr Arlwyo
 • Cogyddion
 • Gweithwyr Gofal
 • Gweithwyr Cymdeithasol (plant ac oedolion)
 • Gyrwyr
 • Gweithredwyr Casglu Gwastraff a Sbwriel
 • Swyddogion Gweinyddol
 • Gwasanaethau Cwsmer
 • Cynnal a Chadw Eiddo: Plastrwyr, Plymwyr, Seiri Coed
 • Cymhorthyddion Dysgu
 • Staff Cefnogi Ysgol

Cewch gwrdd a gweithwyr a rheolwyr presennol, dysgu popeth am ein swyddi cyn gwneud cais, darganfod ein cynlluniau budd-daliadau gweithwyr hael, ac archwilio yr amrywiaeth o swyddi gwag sydd gennym yn bresennol a rhai sydd gennym ar y gweill. Bydd gwybodaeth hefyd am ystod o gyfleoedd gwirfoddoli y Cyngor.

Dewch draw am y prynhawn, galwch i fewn ar ôl casglu eich plant o’r ysgol, neu dewch i’n gweld ar eich ffordd adref o’r gwaith i ddarganfod sut brofiad yw gweithio i Gyngor Sir Ddinbych, a’r cyfleoedd gwych sydd gennym ar gael. Mae’r Ffair Swyddi am ddim i’w fynychu, ac mae lle i barcio ar y safle.

Ni fu erioed amser gwell i ddarganfod pam y dylech weithio i ni.