Ymgeisio 

Horton's Nose, Rhyl


Trafodaethau anffurfiol 

Pennaeth Gwasanaethau Cymorth Corfforaethol: Perfformiad, Digidol ac Asedau

Os hoffech chi gael sgwrs anffurfiol am y swydd, cysylltwch â:

Gary Williams, Cyfarwyddwr Corfforaethol - Llywodraethu a Busnes Swyddog Monitro

E-bost: gary.williams@sirddinbych.gov.uk

Ffôn: 01824 712562.

Pennaeth Gwasanaethau Cymorth Corfforaethol: Pobl

Os hoffech chi gael sgwrs anffurfiol am y swydd, cysylltwch â:

Gary Williams, Cyfarwyddwr Corfforaethol - Llywodraethu a Busnes Swyddog Monitro

E-bost: gary.williams@sirddinbych.gov.uk

Ffôn: 01824 712562.

Pennaeth Gwasanaethau Cyllid Ac Archwilio (Swyddog Adran 151)

Os hoffech chi gael sgwrs anffurfiol am y swydd, cysylltwch â:

Graham Boase, Prif Weithredwr

E-bost: graham.boase@sirddinbych.gov.uk

Ffôn: 01824 706061.


Sut i Ymgeisio

A fyddech cystal â chyflwyno eich ffurflen gais i Andrea Malam, Partner Busnes Adnoddau Dynol Arweiniol dros e-bost i'r cyfeiriad canlynol: gweithioini@sirddinbych.gov.uk

Dyddiad cau

Dydd Llun, 19 Mehefin 2023, hanner dydd.


Logo Hyderos o ran anabledd