Ymgeisio  

Trwyn Horton, Y Rhyl


Os hoffech chi gael sgwrs anffurfiol am y swydd, cysylltwch â:

Graham Boase - Prif Weithredwr

E-bost: graham.boase@sirddinbych.gov.uk

Ffôn: 01824 706061 neu 07768 171589.


Sut i Ymgeisio

A fyddech cystal â chyflwyno eich ffurflen gais i Andrea Malam, Partner Busnes Adnoddau Dynol Arweiniol dros e-bost i’r cyfeiriad canlynol: andrea.malam@sirddinbych.gov.uk

Amserlen Recriwtio 

Dyddiad cau: Hanner dydd, dydd Gwener 3 Mehefin 2022

Dyddiad llunio rhestr fer: Dydd Gwener 10 Mehefin, 2022 (Hysbysir yr ymgeiswyr am y rhestr fer Dydd Llun 13 Mehefin, 2022)

Dyddiadau asesu:

  • Cyfarwyddwr Corfforaethol - yr Economi a'r Amgylchedd: Dydd Iau 30 Mehefin, 2022 a Chyfweliad Cyngor Llawn, dydd Mawrth 5 Gorffennaf, 2022
  • Cyfarwyddwr Corfforaethol - Llywodraethu a Busnes: Dydd Llun 4 Gorffennaf, 2022 a Chyfweliad Cyngor Llawn, dydd Mawrth 5 Gorffennaf, 2022

"Gweithio gyda'n gilydd er lles dyfodol Sir Ddinbych."

Logo Hyderos o ran anabledd