Ymgeisio

Promenâd y Rhyl

Pecyn gwybodaeth (PDF, 584KB)

Ffurflen gais (MS Word, 165KB)

Ffurflen fonitro cydraddoldeb ac amrywiaeth (MS Word, 118KB)

Hysbysiad preifatrwydd ymgeiswyr (PDF, 133KB)


Os hoffech chi gael sgwrs am y swydd, cysylltwch â:

Y Cynghorydd Hugh H Evans (Arweinydd y Cyngor)
arweinydd@sirddinbych.gov.uk
01824 706097

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â'r broses recriwtio a dethol, cysylltwch â:

Gary Williams (Pennaeth Gwasanaethau Cyfriethiol, Adnoddau Dynol a Democrataidd)
gary.williams@sirddinbych.gov.uk
01824 712562


Sylwch, fel rhan o’r broses recriwtio byddwn yn adolygu unrhyw wybodaeth gyhoeddus a gedwir.

Dylid anfon y ceisiadau mewn e-bost neu drwy’r post at Andrea Malam, Partner AD Busnes Arweiniol:

Dylid cyflwyno ceisiadau am y swydd erbyn hanner dydd ar ddydd Mercher, 30 Mehefin 2021.

Bydd yr ymgeiswyr yn cael gwybod am y rhestr fer ar ddydd Mawrth, 6 Gorffennaf 2021.

Disgwylir cynnal cyfweliadau ac asesiadau ar y dyddiadau canlynol:

  • Dydd Mawrth 20 Gorffennaf a dydd Mercher 21 Gorffennaf - Canolfan asesu, cymysgedd o rithwir ac wyneb yn wyneb
  • Dydd Iau 22 Gorffennaf - Cyngor Llawn

"Gweithio gyda'n gilydd er lles dyfodol Sir Ddinbych."

Logo Hyderos o ran anabledd