Crynodeb o dreth y cyngor ar gyfer eiddo Band D yn Sir Ddinbych

Mae’r dudalen hon yn darparu atodlen o dreth y cyngor ar gyfer eiddo Band D yn Sir Ddinbych. Rydym yn defnyddio eiddo band D gan mai dyma'r band eiddo cyffredinol ar draws y sir.

Mae ffioedd treth y cyngor yn cyfrannu tuag at:

  • Gyngor Sir Ddinbych
  • Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru 
  • Cynghorau Dinas, Tref a Chymuned

Praesept

Y praesept yw cyfran y cyngor dinas, tref a chymuned o dreth y cyngor. Mae’r galw praesept yn mynd i’r awdurdod bilio, sy’n casglu treth ar gyfer y cyngor dinas, tref a chymuned. Mae’r praesept yn cael ei drosi i swm fesul band treth y cyngor sy’n cael ei ychwanegu at y bil treth y cyngor.

Telir y swm net (y praesept) i’r cynghorau dinas, tref a chymuned mewn dau randaliad fesul chwe mis.

Bandiau eiddo

Darganfyddwch fwy am fandiau eiddo gan gynnwys sut i weld band eiddo.

2022/2023

Y newidiadau ar gyfer eiddo band D yn Sir Ddinbych ar gyfer 2022/2023 yw:

  • Cyngor Sir Ddinbych (CSDd): £1,479.16
  • Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru: £316.80
Crynodeb o dreth y cyngor ar gyfer Sir Ddinbych 2022/2023 yn band D
Dinas, tref neu chymunedSwm y praeseptTâl cyngor tref, dinas neu gymunedCyfanswm (gan gynnwys taliadau ar gyfer CSDd a Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru)
Aberwheeler £3,750 £21.07 £1,817.03
Betws Gwerfil Goch £3,112 £19.95 £1,815.91
Bodelwyddan  £40,000 £47.62 £1,843.58
Bodfari  £7,400 £35.07 £1,831.03
Bryneglwys £6,255 £35.95 £1,831.91
Cefn Meiriadog £6,720 £32.00 £1,827.96
Clocaenog £6,320 £50.16 £1,846.12
Corwen £100,463 £99.96 £1,895.92
Cyffylliog £12,270 £51.99 £1,847.95
Cynwyd £4,986 £17.62 £1,813.58
Dinbych £230,208 £66.00 £1,861.96
Derwen £6,000 £25.10 £1,821.06
Dyserth £48,500 £41.24 £1,837.20
Efenechtyd £7,626 £26.48 £1,822.44
Gwyddelwern £4,050 £18.00 £1,813.96
Henllan £16,128 £42.00 £1,837.96
Llanarmon yn Ial £22,440 £37.71 £1,833.67
Llanbedr Dyffryn Clwyd £20,160 £40.00 £1,835.96
Llandegla £9,984 £32.00 £1,827.96
Llandrillo £6,613 £20.35 £1,816.31
Llandyrnog £11,222 £21.92 £1,817.88
Llanelidan £6,048 £36.22 £1,832.18
Llanfair Dyffryn Clwyd £30,000 £48.62 £1,844.58
Llanferres £18,500 £45.01 £1,840.97
Llangollen £149,900 £80.29 £1,876.25
Llangynhafal £6,500 £19.01 £1,814.97
Llanrhaeadr £15,840 £30.00 £1,825.96
Llantysilio £10,929 £43.20 £1,839.16
Llanynys £8,856 £24.00 £1,819.96
Nantglyn £6,138 £36.98 £1,832.94
Prestatyn £494,622 £63.74 £1,859.70
Rhuddlan £169,280 £98.88 £1,894.84
Y Rhyl £552,383 £57.66 £1,853.62
Rhuthun £160,132 £63.52 £1,859.48
Llanelwy £109,736 £72.10 £1,868.06
Trefnant £5,255 £7.66 £1,803.62
Tremeirchion £18,000 £26.71 £1,822.67

Blwyddynoedd flaenorol