Gwiriad pwysau a chyngor rhad ac am ddim ar gyfer carafanau/cerbydau gwersylla (Dyddiadau 2022)

Ewch yn syth i:

Gwiriad pwysau a chyngor rhad ac am ddim ar gyfer carafanau/cerbydau gwersylla

Ar ôl llwyddiant sesiynau pwyso carafanau 2019, rydym wedi penderfynu eu rhedeg eto yn 2022.

Os ydych yn mynd ar eich gwyliau yn eich carafán deithiol neu garafán modur, rydym ni (Safonau Masnach Conwy a Sir Ddinbych) am sicrhau nad ydych yn gorlwytho eich cerbyd neu garafán a rhoi eich hunain mewn perygl.

Rydym yn cynnig sesiynau rhad ac am ddim i bwyso carafanau a darparu cyngor i breswylwyr Conwy a Sir Ddinbych (ac awdurdodau eraill os ydych yn barod i deithio atom.

Sylwch mai sesiwn darparu cyngor yw hon ac ni fyddwn yn gweithredu os gwelir bod achosion o orlwytho neu faterion eraill, ond byddwn yn gweithio gyda chi i leihau’r llwyth.

Cynhelir y gwiriadau pwysau rhad ac am ddim yn y Bont Bwyso ar yr A525 rhwng Rhuddlan a Llanelwy ar y dyddiadau a’r amseroedd a ganlyn.

 • Dydd Gwener 1 Ebrill 2022: 9.30am - 2pm
 • Dydd Sadwrn 9 Ebrill 2022: 8am - 1pm
 • Dydd Gwener 6 Mai 2022: 9.30am - 2pm
 • Dydd Sadwrn 21 Mai 2022: 8am - 1pm
 • Dydd Gwener 17 Mehefin 2022: 9.30am - 2pm
 • Dywdd Gwener 15 Gorffennaf 2022: 9.30am - 2pm
 • Dydd Sadwrn 30 Gorffennaf 2022: 8am - 1pm
 • Dydd Gwener 12 Awst 2022: 9.30am - 2pm
 • Dydd Gwener 26 Awst 2022: 9.30am - 2pm
 • Dydd Sadwrn 10 Medi 2022: 8am - 1pm
 • Dydd Gwener 23 Medi 2022: 9.30am - 2pm

Nid oes rhaid i chi wneud apwyntiad, gallwch alw heibio rhwng yr amseroedd a nodir ar y dyddiadau a nodir a chanfod a ydych o fewn y pwysau cyfreithlon ar gyfer eich cerbyd. Mae’r bont bwyso ar ffordd yr A525 rhwng Rhuddlan a Llanelwy, tua ¾ milltir o Rhuddlan, yn y gilfan. Bydd arwyddion i ddangos bod y bont bwyso yn weithredol.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am yr uchod, cysylltwch naill ai ag adain Safonau Masnach Sir Ddinbych drwy e-bost tradingstandards@denbighshire.gov.uk neu ewch i’w tudalen Facebook (gwefan allanol), neu gallwch gysylltu â Safonau Masnach Conwy drwy e-bost trading.standards@conwy.gov.uk.

Gwiriadau pwysau a chyngor rhad ac am ddim am ddiogelwch ar gyfer masnachwyr

Rydym wedi bod yn rhedeg gweithrediadau gorfodi pwysau ym mhont bwyso’r Sir ers dros 2 flynedd bellach, ac mae’r canlyniadau wedi bod yn agoriad llygad, gyda chyfradd fethu o 35%. Rydym wedi gweld cerbydau wedi’u gorlwytho, yn amrywio o’r camgymeriad amlwg ar 5% i’r gwirion ar 144% yn uwch na’u pwysau cyfreithlon. Yr hyn sy’n dod i’r amlwg o’r canlyniadau hyn, yw nad yw’r mwyafrif helaeth yn gwybod beth gallant ei gario’n gyfreithlon ar eu cerbyd.

Yng ngoleuni’r canfyddiadau hyn, rydym wedi penderfynu cynnig cyfle i fasnachwyr yn ardaloedd Conwy a Sir Ddinbych i alw heibio’r bont bwyso a phwyso eich cerbyd heb lwyth arno. Yna gallwn eich helpu i gyfrifo faint yn union gall eich cerbyd ei gario a sicrhau eich bod yn ddiogel o fewn ei gyfyngiadau.

Os ydych am alw heibio, sicrhewch nad oes gan y cerbyd unrhyw lwyth ychwanegol, dim ond eich offer arferol a charfannau, tanwydd a theithwyr. Yna gallwn gyfrifo faint yn union o bwysau gallwch ei gario yn gyfreithlon.

Cynhelir y sesiynau “Gwiriwch Eich Pwysau” rhad ac am ddim ym Mhont Bwyso Sir Ddinbych ar yr A525 rhwng Rhuddlan a Llanelwy ar y dyddiadau a’r amseroedd a ganlyn.

 • Dydd Gwener 1 Ebrill 2022: 9.30am - 2pm
 • Dydd Sadwrn 9 Ebrill 2022: 8am - 1pm
 • Dydd Gwener 6 Mai 2022: 9.30am - 2pm
 • Dydd Sadwrn 21 Mai 2022: 8am - 1pm
 • Dydd Gwener 17 Mehefin 2022: 9.30am - 2pm
 • Dywdd Gwener 15 Gorffennaf 2022: 9.30am - 2pm
 • Dydd Sadwrn 30 Gorffennaf 2022: 8am - 1pm
 • Dydd Gwener 12 Awst 2022: 9.30am - 2pm
 • Dydd Gwener 26 Awst 2022: 9.30am - 2pm
 • Dydd Sadwrn 10 Medi 2022: 8am - 1pm
 • Dydd Gwener 23 Medi 2022: 9.30am - 2pm

Nid oes rhaid i chi wneud apwyntiad, gallwch alw heibio rhwng yr amseroedd a nodir ar y dyddiadau a nodir.

Mae’r bont bwyso ar ffordd yr A525 rhwng Rhuddlan a Llanelwy, tua ¾ milltir o Rhuddlan, yn y gilfan. Bydd arwyddion i ddangos bod y bont bwyso yn weithredol.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am yr uchod, cysylltwch naill ai ag adain Safonau Masnach Sir Ddinbych drwy e-bost tradingstandards@denbighshire.gov.uk neu ewch i’w tudalen Facebook (gwefan allanol), neu gallwch gysylltu â Safonau Masnach Conwy drwy e-bost trading.standards@conwy.gov.uk.