Trwyddedau siop anifeiliaid anwes / Gweithgareddau Anifeiliaid

Os ydych yn rhedeg busnes sy'n gwerthu anifeiliaid fel anifeiliaid anwes mae'n ofynnol i chi gael Trwydded Gweithgareddau Anifeiliaid a rhaid i chi gydymffurfio â rhai Amodau wrth ymgymryd â'r gweithgareddau hyn.

Mae'r mathau canlynol o weithgareddau sy'n cyflawni un neu ragor o'r meini prawf canlynol bellach yn destun trwyddedu:

  • mewnforio, dosbarthu a gwerthu anifeiliaid gan fusnes
  • busnesau wedi cofrestru gyda Thŷ'r Cwmnïau
  • busnesau neu unigolion sy'n gweithredu o adeiladau domestig at ddibenion masnachol (efallai y byddwch yn dal i gael eich dosbarthu fel busnes at ddiben y gofynion hyn er efallai na fyddwch wedi'ch rhestru ar Dŷ'r Cwmnïau)
  • Mae adeiladau ar agor i aelodau'r cyhoedd, neu i fusnesau eraill lle mae anifeiliaid ar gael i'w prynu. 

Sut mae gwneud cais am y drwydded hon?

Am gopi o'r ffurflen gais, y dogfennau a'r Amodau canllaw, cysylltwch â ni ar animalhealth@denbighshire.gov.uk

Byddwch yn destun archwiliad i asesu'ch cydymffurfio ag Amodau sy'n rhan o'n penderfyniad a ddylid cymeradwyo trwydded newydd ai peidio. 

Faint mae’n costio?

Mae trwydded siop anifeiliaid anwes yn costio £380. Mae hefyd yn costio £380 i’w hadnewyddu pob blwyddyn.

Os ydych chi’n gwneud cais am eich trwydded ar-lein byddwch yn talu’r ffi ar-lein yn defnyddio’ch cerdyn debyd/credyd.

Siopau Anifeiliaid Anwes trwyddedig bresennol yn Sir Ddinbych

Pets at Home

Unit 2 Clwyd retail Park
Rhyl road
Rhuddlan

Gwefan: petsathome.com (gwefan allanol)

Rhyl Aquaria

4/8 Abbet Street 
Rhyl
LL18 1NY

Gwefan: www.rhylaquaria.co.uk (gwefan allanol)

Seaworld Aquatics

9 Kinmel Street
Rhyl
LL18 1AE

Gwefan: seaworldaquatics.co.uk (gwefan allanol)