Trwyddedau siop anifeiliaid anwes

Os ydych chi’n rhedeg busnes sy’n gwerthu anifeiliaid anwes, bydd angen trwydded siop anifeiliaid anwes arnoch chi. Mae hyn yn cynnwys gwerthu anifeiliaid anwes yn fasnachol, gan gynnwys siopau anifeiliaid anwes a busnesau gwerthu anifeiliaid dros y rhyngrwyd.

Sut ydw i’n gwneud cais am y drwydded hon?

Y ffordd gyflymaf a rhwyddaf i wneud cais am drwydded siop anifeiliaid anwes yw ar-lein.

Os ydych chi'n defnyddio Google Chrome, efallai bydd angen i chi analluogi eich gwyliwr PDF er mwyn lawrlwytho'r ffurflen gais ar gyfer y drwydded hon. Darganfyddwch sut i ddiffodd gwelydd PDF Chrome (gwefan allanol).

Gwneud cais ar-lein am drwydded siop anifeiliaid anwes (gwefan allanol)

Adnewyddu

Mae trwydded siop anifeiliaid anwes yn ddilys am un flwyddyn. Gallwch adnewyddu’ch trwydded ar-lein.

Adnewyddu trwydded siop anifeiliaid anwes ar-lein (gwefan allanol)

Rhowch wybod i ni os bydd yna newid

Os oes gennych chi drwydded siop anifeiliaid anwes yn barod a bod eich sefyllfa yn newid, rhowch wybod i ni.

Rhowch wybod i ni am newid i'ch trwydded siop anifeiliaid anwes ar-lein (gwefan allanol)

Faint mae’n costio?

Mae trwydded siop anifeiliaid anwes yn costio £150. Mae hefyd yn costio £150 i’w hadnewyddu pob blwyddyn.

Os ydych chi’n gwneud cais am eich trwydded ar-lein byddwch yn talu’r ffi ar-lein yn defnyddio’ch cerdyn debyd/credyd.

Siopau Anifeiliaid Anwes trwyddedig bresennol yn Sir Ddinbych

Pets at Home

Unit 2 Clwyd retail Park
Rhyl road
Rhuddlan

Gwefan: petsathome.com (gwefan allanol)

Rhyl Aquaria

4/8 Abbet Street 
Rhyl
LL18 1NY

Gwefan: www.rhylaquaria.co.uk (gwefan allanol)

Rhyl Pets and Exotics

129 High Street
Rhyl
LL18 1EU

Rhif ffôn: 01745 250298

Seaworld Aquatics

9 Kinmel Street
Rhyl
LL18 1AE

Gwefan: seaworldaquatics.co.uk (gwefan allanol)