Adnewyddu e-drwydded barcio ar-lein yn defnyddio cyfrif PayByPhone dros y we'

Mae’r canllaw cam wrth gam hwn yn dangos i chi sut i adnewyddu e-drwydded barcio bresennol neu sydd wedi dod i ben ar wefan PayByPhone.  Mae’r broses hon yn debyg os ydych yn defnyddio’r ap PayByPhone ar ddyfais symudol Android neu Apple iOS.

Adnewyddu e-drwydded barcio sy’n weithredol

Mae’r canllaw hwn yn cymryd bod gennych eisoes e-drwydded barcio sy’n weithredol ar eich cyfrif PayByPhone. Pan fyddwch yn adnewyddu trwydded sy’n weithredol, bydd unrhyw amser ychwanegol yr ydych chi’n ei brynu yn cael ei ychwanegu at eich sesiwn bresennol.

To see each step, choose the headings below to show the instructions.

Cam 1: mynd i wefan PayByPhone

Cam 1: mynd i wefan PayByPhone

I ddechrau:

Ewch i wefan PayByPhone (gwefan allanol)

Dylech weld sgrin fel hyn:

PayByPhone website: welcome screen

Os oes gennych chi gyfrif PayByPhone eisoes, gallwch ddewis ‘mewngofnodi’. Gallwch fewngofnodi gyda’ch cyfrif Apple neu Facebook os oes gennych chi un.

Cam 2: dewiswch pa sesiwn i’w hymestyn

Cam 2: dewiswch pa sesiwn i’w hymestyn

Unwaith byddwch wedi mewngofnodi i PayByPhone byddwch yn gweld y sgrin ‘fy mharcio’, sy’n dangos yr holl sesiynau parcio sy’n weithredol.

1 My parking - extend

I adnewyddu e-drwydded barcio sy’n weithredol, dewiswch y botwm ‘ymestyn’ o dan y sesiwn yr ydych chi eisiau ei hymestyn.

Cam 3: dewiswch faint o amser i’w ychwanegu

Cam 3: dewiswch faint o amser i’w ychwanegu

Defnyddiwch y bocs 'hyd' a’r gwymplen 'uned amser' i ddewis faint o amser yr ydych chi eisiau ei ychwanegu i’ch e-drwydded bresennol. Bydd yr enghraifft isod yn ychwanegu 3 mis i’r sesiwn.

2 Extend parking - hyd

Pan fyddwch wedi dewis eich hyd, dewiswch y botwm parhau.

Cam 4: talu i ymestyn y drwydded

Cam 4: talu i ymestyn y drwydded

Ar y sgrin nesaf bydd gofyn i chi gadarnhau eich archeb. Bydd taliad yn cael ei wneud yn defnyddio cerdyn talu sydd eisoes wedi’i gadw ar eich cyfrif. Os ydych chi angen ychwanegu cerdyn talu newydd, dewiswch yr adran ‘total charges’ a fydd yn mynd â chi at sgrin lle gallwch ychwanegu un newydd. Os oes angen i chi ddileu cerdyn talu o’ch cyfrif gellir gwneud hyn drwy fynd i’r adran ‘account’ (ar frig y dudalen). Os ydych chi’n hapus gyda phopeth, dewiswch ‘extend parking’:

3 Extend parking - payment

Cam 5: gweld eich crynodeb

Cam 5: gweld eich crynodeb

Pan fydd y taliad wedi’i gwblhau byddwch yn gweld y sgrin 'fy mharcio' eto, a fydd erbyn hyn yn dangos yr amser yr ydych chi wedi’i ychwanegu at gyfanswm yr amser sy’n weddill:

4 My parking - summary

Cam 1: mynd i wefan PayByPhone

I ddechrau:

Ewch i wefan PayByPhone (gwefan allanol)

Dylech weld sgrin fel hyn:

PayByPhone website: welcome screen

Os oes gennych chi gyfrif PayByPhone eisoes, gallwch ddewis ‘mewngofnodi’. Gallwch fewngofnodi gyda’ch cyfrif Apple neu Facebook os oes gennych chi un.

Cam 2: dewiswch pa sesiwn i’w hymestyn

Unwaith byddwch wedi mewngofnodi i PayByPhone byddwch yn gweld y sgrin ‘fy mharcio’, sy’n dangos yr holl sesiynau parcio sy’n weithredol.

1 My parking - extend

I adnewyddu e-drwydded barcio sy’n weithredol, dewiswch y botwm ‘ymestyn’ o dan y sesiwn yr ydych chi eisiau ei hymestyn.

Cam 3: dewiswch faint o amser i’w ychwanegu

Defnyddiwch y bocs 'hyd' a’r gwymplen 'uned amser' i ddewis faint o amser yr ydych chi eisiau ei ychwanegu i’ch e-drwydded bresennol. Bydd yr enghraifft isod yn ychwanegu 3 mis i’r sesiwn.

2 Extend parking - hyd

Pan fyddwch wedi dewis eich hyd, dewiswch y botwm parhau.

Cam 4: talu i ymestyn y drwydded

Ar y sgrin nesaf bydd gofyn i chi gadarnhau eich archeb. Bydd taliad yn cael ei wneud yn defnyddio cerdyn talu sydd eisoes wedi’i gadw ar eich cyfrif. Os ydych chi angen ychwanegu cerdyn talu newydd, dewiswch yr adran ‘total charges’ a fydd yn mynd â chi at sgrin lle gallwch ychwanegu un newydd. Os oes angen i chi ddileu cerdyn talu o’ch cyfrif gellir gwneud hyn drwy fynd i’r adran ‘account’ (ar frig y dudalen). Os ydych chi’n hapus gyda phopeth, dewiswch ‘extend parking’:

3 Extend parking - payment

Cam 5: gweld eich crynodeb

Pan fydd y taliad wedi’i gwblhau byddwch yn gweld y sgrin 'fy mharcio' eto, a fydd erbyn hyn yn dangos yr amser yr ydych chi wedi’i ychwanegu at gyfanswm yr amser sy’n weddill:

4 My parking - summary

Adnewyddu e-drwydded barcio sydd wedi dod i ben

Mae’r canllaw hwn yn dangos i chi sut i brynu e-drwydded barcio newydd os yw’r un blaenorol wedi dod i ben ac mae’n cymryd bod gennych eisoes gyfrif PayByPhone. Os nad oes gennych chi gyfrif PayByPhone, gallwch gael rhagor o wybodaeth yn ein canllaw ar gyfer y rhai sy’n ei ddefnyddio am y tro cyntaf.

To see each step, choose the headings below to show the instructions.

Cam 1: mynd i wefan PayByPhone

Cam 1: mynd i wefan PayByPhone

I ddechrau:

Ewch i wefan PayByPhone (gwefan allanol)

Dylech weld sgrin fel hyn:

PayByPhone website: welcome screen

Os oes gennych chi gyfrif PayByPhone eisoes, gallwch ddewis ‘mewngofnodi’. Gallwch fewngofnodi gyda’ch cyfrif Apple neu Facebook os oes gennych chi un.

Cam 2: dechrau sesiwn parcio newydd

Cam 2: dechrau sesiwn parcio newydd

Unwaith byddwch wedi mewngofnodi i PayByPhone byddwch yn gweld y sgrin ‘fy mharcio’ sy’n dangos yr holl sesiynau parcio sy’n weithredol. I ddechrau sesiwn newydd, dewiswch y bowtm 'parcio':

1 fy mharcio - park

Cam 3: dewiswch eich cerbyd a math o drwydded

Cam 3: dewiswch eich cerbyd a math o drwydded

Ar y sgrin nesaf gallwch ddewis pa gerbyd y mae eich trwydded ar ei gyfer ac os yw ar gyfer maes parcio arhosiad hir neu faes parcio ger y traeth.

2 Park - vehicle locaction

Gallwch ddewis y cerbyd o restr o gerbydau sydd eisoes wedi’u cadw ar eich cyfrif yn defnyddio’r saeth ddisgynnol. Os oes angen i chi ychwanegu cerbyd newydd, dewiswch ‘add vehicle’ ac yna byddwch yn mynd i’r sgrin i ychwanegu cerbyd newydd i’ch cyfrif.

Bydd angen i chi deipio cod yn y bocs 'lleoliad' am drwydded arhosiad hir neu drwydded traeth, fel a ganlyn:

  • Arhosiad hir: 804343
  • Traeth: 804344

Mae gwybodaeth am y meysydd parcio sydd ar gael ar gyfer pob math o drwydded i’w gweld ar dudalen y tocyn perthnasol:

Teipiwch un o’r codau lleoliad uchod a dewis parhau.

Step 4: choose the hyd of the permit

Cam 4: dewis cyfnod amser y drwydded

Ar y sgrin nesaf bydd gofyn i chi nodi am ba mor hir y dylai’r drwydded bara. Defnyddiwch y bocs 'hyd' a’r gwymplen 'uned amser' i ddewis hyd y drwydded yr ydych chi ei eisiau. Bydd yr enghraifft isod yn creu trwydded 3 mis.

3 Park - hyd

Pan fyddwch wedi gwneud hyn, dewiswch ‘parhau’.

Cam 5: talu am y drwydded

Cam 5: talu am y drwydded

Ar y sgrin nesaf bydd gofyn i chi gadarnhau eich archeb. Bydd taliad yn cael ei wneud yn defnyddio cerdyn talu sydd eisoes wedi’i gadw ar eich cyfrif. Os ydych chi angen ychwanegu cerdyn talu newydd, dewiswch yr adran ‘total charges’ a fydd yn mynd â chi at sgrin lle gallwch ychwanegu un newydd. Os oes angen i chi ddileu cerdyn talu o’ch cyfrif gellir gwneud hyn drwy fynd i’r adran ‘account’ (ar frig y dudalen). Os ydych chi’n hapus gyda phopeth, dewiswch ‘talwch a pharciwch’:

4 Park - payment

Cam 6: cadarnhad

Yn olaf, byddwch yn dychwelyd i’r sgrin ‘fy mharcio’ lle bydd eich trwydded newydd wedi’i rhestru:

5 fy mharcio - summary

Gellir dod o hyd i’r opsiynau i ymestyn eich trwydded uchod.

Cam 1: mynd i wefan PayByPhone

I ddechrau:

Ewch i wefan PayByPhone (gwefan allanol)

Dylech weld sgrin fel hyn:

PayByPhone website: welcome screen

Os oes gennych chi gyfrif PayByPhone eisoes, gallwch ddewis ‘mewngofnodi’. Gallwch fewngofnodi gyda’ch cyfrif Apple neu Facebook os oes gennych chi un.

Cam 2: dechrau sesiwn parcio newydd

Unwaith byddwch wedi mewngofnodi i PayByPhone byddwch yn gweld y sgrin ‘fy mharcio’ sy’n dangos yr holl sesiynau parcio sy’n weithredol. I ddechrau sesiwn newydd, dewiswch y bowtm 'parcio':

1 fy mharcio - park

Cam 3: dewiswch eich cerbyd a math o drwydded

Ar y sgrin nesaf gallwch ddewis pa gerbyd y mae eich trwydded ar ei gyfer ac os yw ar gyfer maes parcio arhosiad hir neu faes parcio ger y traeth.

2 Park - vehicle locaction

Gallwch ddewis y cerbyd o restr o gerbydau sydd eisoes wedi’u cadw ar eich cyfrif yn defnyddio’r saeth ddisgynnol. Os oes angen i chi ychwanegu cerbyd newydd, dewiswch ‘add vehicle’ ac yna byddwch yn mynd i’r sgrin i ychwanegu cerbyd newydd i’ch cyfrif.

Bydd angen i chi deipio cod yn y bocs 'lleoliad' am drwydded arhosiad hir neu drwydded traeth, fel a ganlyn:

  • Arhosiad hir: 804343
  • Traeth: 804344

Mae gwybodaeth am y meysydd parcio sydd ar gael ar gyfer pob math o drwydded i’w gweld ar dudalen y tocyn perthnasol:

Teipiwch un o’r codau lleoliad uchod a dewis parhau.

Cam 4: dewis cyfnod amser y drwydded

Ar y sgrin nesaf bydd gofyn i chi nodi am ba mor hir y dylai’r drwydded bara. Defnyddiwch y bocs 'hyd' a’r gwymplen 'uned amser' i ddewis hyd y drwydded yr ydych chi ei eisiau. Bydd yr enghraifft isod yn creu trwydded 3 mis.

3 Park - hyd

Pan fyddwch wedi gwneud hyn, dewiswch ‘parhau’.

Cam 5: talu am y drwydded

Ar y sgrin nesaf bydd gofyn i chi gadarnhau eich archeb. Bydd taliad yn cael ei wneud yn defnyddio cerdyn talu sydd eisoes wedi’i gadw ar eich cyfrif. Os ydych chi angen ychwanegu cerdyn talu newydd, dewiswch yr adran ‘total charges’ a fydd yn mynd â chi at sgrin lle gallwch ychwanegu un newydd. Os oes angen i chi ddileu cerdyn talu o’ch cyfrif gellir gwneud hyn drwy fynd i’r adran ‘account’ (ar frig y dudalen). Os ydych chi’n hapus gyda phopeth, dewiswch ‘talwch a pharciwch’:

4 Park - payment

Cam 6: cadarnhad

Yn olaf, byddwch yn dychwelyd i’r sgrin ‘fy mharcio’ lle bydd eich trwydded newydd wedi’i rhestru:

5 fy mharcio - summary

Gellir dod o hyd i’r opsiynau i ymestyn eich trwydded uchod.