Prynu trwydded e-barcio ar-lein gan ddefnyddio cyfrif PayByPhone

Gallwch ddefnyddio’r tabiau isod i weld y canllawiau fel rhestr o adrannau y gellir eu hehangu neu fel un rhestr hir gyda phenawdau ar gyfer bob cam. Rhowch wybod i ni pa opsiwn sydd orau gennych yn y ffurflen adborth.

I weld bob cam, dewiswch y penawdau isod i ddangos y cyfarwyddiadau.

Cam 1: mynd i wefan PayByPhone

Cam 1: mynd i wefan PayByPhone

I ddechrau:

Ewch i wefan PayByPhone (gwefan allanol)

Dylech weld sgrin fel hyn:

PayByPhone website: welcome screen

Os oes gennych chi gyfrif PayByPhone eisoes, gallwch ddewis ‘sign in’. Gallwch fewngofnodi gyda’ch cyfrif Apple neu Facebook os oes gennych chi un. Bydd y canllaw hwn yn egluro sut i greu cyfrif PayByPhone newydd - i wneud hynny cliciwch y botwm ‘cofrestru’.

Cam 2: creu cyfrif

Cam 2: creu cyfrif

Dylai’r sgrin nesaf edrych fel hyn:

PayByPhone website: sign-up screen

Bydd angen cofrestru rhif ffôn (symudol neu linell dir), cyfeiriad e-bost a chyfrinair. Am gost ychwanegol, gallwch hefyd ddewis derbyn neges destun i’ch atgoffa  - gweler y prisiau diweddaraf ar y wefan PayByPhone (gwefan allanol). Gyda’r neges atgoffa byddwch yn derbyn neges destun pan fydd y tocyn ar fin dod i ben.

Ar ôl nodi’r wybodaeth dewiswch cytuno a chofrestru.

Cam 3: Cael derbynebau trwy e-bost

Cam 3: Cael derbynebau trwy e-bost

Nid yw PayByPhone yn anfon negeseuon atgoffa trwy e-bost ar hyn o bryd, ond gallwch ddewis derbyn negeseuon testun am gost ychwanegol - gweler y prisiau diweddaraf ar y wefan PayByPhone (gwefan allanol).

Rydym yn argymell eich bod yn caniatáu i dderbynebau gael eu hanfon atoch trwy e-bost (am ddim) cyn i chi brynu trwydded, a fydd yn cynnwys y dyddiad terfyn.

I wneud hyn, ar y dudalen ‘my parking’, dewiswch y ddolen ‘account’ o’r bar uchaf neu’r rhestr gwymplen i weld eich opsiynau. Dewiswch yr opsiwn ‘notifications & privacy’ o’r rhestr:

PayByPhone: fy nghyfrif

Ar y sgrin ‘notifications & privacy’, gofalwch bod y blwch e-bost yn cynnwys y cyfeiriad e-bost yr ydych am ei ddefnyddio a bod y switsh gyferbyn â ‘email receipts’ yn wyrdd ac ymlaen fel y dangosir isod:

PayByPhone: fy nghyfrif - hysbysiadau a phreifatrwydd

Gallwch hefyd ddefnyddio’r sgrin hon i osod opsiynau ar gyfer negeseuon atgoffa, diweddaru a hyrwyddo eraill.

Pan ydych yn hapus â’ch dewis, defnyddiwch y botwm saeth yng nghornel chwith uchaf y sgrin neu dewiswch y ddolen ‘my parking’ o’r bar uchaf neu’r botwm dewislen i ddychwelyd i’r brif sgrin.

Cam 4: dechrau sesiwn parcio newydd

Cam 4: dechrau sesiwn parcio newydd

Ar ôl cofrestru byddwch yn gweld y sgrin isod:

PayByPhone website: my parking screen

I brynu tocyn parcio dewiswch y botwm parcio.

Cam 5: nodi rhif lleoliad

Cam 5: nodi rhif lleoliad

Ar y dudalen barcio bydd gofyn i chi ychwanegu rhif lleoliad:

PayByPhone website: location code screen

Bydd angen teipio’r cod am docyn arhosiad hir neu docyn traeth, fel a ganlyn:

  • Arhosiad hir: 804343
  • Traeth: 804344

Mae gwybodaeth am y meysydd parcio sydd ar gael ar gyfer pob math o drwydded i’w gweld ar dudalen y tocyn perthnasol:

Teipiwch un o’r codau lleoliad uchod a dewis parhau.

Cam 6: ychwanegu manylion eich cerbyd

Cam 6: ychwanegu manylion eich cerbyd

Ar y sgrin nesaf bydd yn gofyn am rif cofrestru eich cerbyd. Dewiswch y blwch sy’n nodi 'mae angen cerbyd' i nodi hyn:

PayByPhone website: where are you parking screen

Ar ôl ychwanegu rhif eich cerbyd a math o gerbyd, dewiswch cadarnhau.

PayByPhone website: enter vehicle details screen

Yna byddwch yn mynd yn ôl i’r sgrin ‘lle ydych chi'n parcio’, a dylai ddangos eich manylion yn awr. Os ydych yn fodlon bod y cod lleoliad a’ch rhif cofrestru yn gywir, dewiswch parhau.

Cam 7: dewis cyfnod amser y tocyn

Cam 7: dewis cyfnod amser y tocyn

Ar y sgrin nesaf bydd gofyn i chi nodi cyfnod amser y tocyn. Mae’r enghraifft isod ar gyfer y drwydded e-barcio arhosiad hir, ond mae’r e-drwydded arhosiad byr yn debyg iddo:

Gwefan PayByPhone: sgrin cyfnod amser y tocyn

Ar ôl gwneud hyn, dewiswch parhau.

Cam 8: Ychwanegu manylion talu

Cam 8: Ychwanegu manylion talu

Ar y sgrin nesaf bydd yn gofyn am fanylion cerdyn er mwyn talu:

PayByPhone website: payment screen

Ychwanegwch y manylion cywir a dewis ychwanegu a chytuno.

Cam 9: cwblhau eich archeb

Cam 9: cwblhau eich archeb

Ar y sgrin nesaf bydd gofyn i chi gadarnhau eich archeb.

PayByPhone website: confirmation screen

Cofiwch, os ydych yn dewis cael negeseuon testun atgoffa neu gadarnhau, bydd cost ychwanegol i chi - gweler y prisiau diweddaraf ar y wefan PayByPhone (gwefan allanol).

Os ydych yn fodlon gyda phopeth, dewiswch talwch a pharciwch.

Cam 10: Cadarnhad

Cam 10: Cadarnhad

Yn olaf, byddwch yn dychwelyd i’r sgrin ‘fy mharcio’ a fydd yn dangos rhestr o docynnau dilys ar eich cyfrif:

PayByPhone website: second my parking screen

Dyma ganllaw cam wrth gam yn dangos sut i brynu trwydded e-barcio am y tro cyntaf drwy greu cyfrif ar wefan PayByPhone. Mae’r broses yn debyg os ydych chi’n defnyddio’r ap PayByPhone ar ddyfais symudol Android neu Apple iOS.

Cam 1: mynd i wefan PayByPhone

I ddechrau:

Ewch i wefan PayByPhone (gwefan allanol)

Dylech weld sgrin fel hyn:

PayByPhone website: welcome screen

Os oes gennych chi gyfrif PayByPhone eisoes, gallwch ddewis ‘sign in’. Gallwch fewngofnodi gyda’ch cyfrif Apple neu Facebook os oes gennych chi un. Bydd y canllaw hwn yn egluro sut i greu cyfrif PayByPhone newydd - i wneud hynny cliciwch y botwm ‘cofrestru’.

Cam 2: creu cyfrif

Dylai’r sgrin nesaf edrych fel hyn:

PayByPhone website: sign-up screen

Bydd angen cofrestru rhif ffôn (symudol neu linell dir), cyfeiriad e-bost a chyfrinair. Am gost ychwanegol, gallwch hefyd ddewis derbyn neges destun i’ch atgoffa  - gweler y prisiau diweddaraf ar y wefan PayByPhone (gwefan allanol). Gyda’r neges atgoffa byddwch yn derbyn neges destun pan fydd y tocyn ar fin dod i ben.

Ar ôl nodi’r wybodaeth dewiswch cytuno a chofrestru.

Cam 3: Cael derbynebau trwy e-bost

Nid yw PayByPhone yn anfon negeseuon atgoffa trwy e-bost ar hyn o bryd, ond gallwch ddewis derbyn negeseuon testun am gost ychwanegol - gweler y prisiau diweddaraf ar y wefan PayByPhone (gwefan allanol).

Rydym yn argymell eich bod yn caniatáu i dderbynebau gael eu hanfon atoch trwy e-bost (am ddim) cyn i chi brynu trwydded, a fydd yn cynnwys y dyddiad terfyn.

I wneud hyn, ar y dudalen ‘my parking’, dewiswch y ddolen ‘account’ o’r bar uchaf neu’r rhestr gwymplen i weld eich opsiynau. Dewiswch yr opsiwn ‘notifications & privacy’ o’r rhestr:

PayByPhone: fy nghyfrif

Ar y sgrin ‘notifications & privacy’, gofalwch bod y blwch e-bost yn cynnwys y cyfeiriad e-bost yr ydych am ei ddefnyddio a bod y switsh gyferbyn â ‘email receipts’ yn wyrdd ac ymlaen fel y dangosir isod:

PayByPhone: fy nghyfrif - hysbysiadau a phreifatrwydd

Gallwch hefyd ddefnyddio’r sgrin hon i osod opsiynau ar gyfer negeseuon atgoffa, diweddaru a hyrwyddo eraill.

Pan ydych yn hapus â’ch dewis, defnyddiwch y botwm saeth yng nghornel chwith uchaf y sgrin neu dewiswch y ddolen ‘my parking’ o’r bar uchaf neu’r botwm dewislen i ddychwelyd i’r brif sgrin.

Cam 4: dechrau sesiwn parcio newydd

Ar ôl cofrestru byddwch yn gweld y sgrin isod:

PayByPhone website: my parking screen

I brynu tocyn parcio dewiswch y botwm parcio.

Cam 5: nodi rhif lleoliad

Ar y dudalen barcio bydd gofyn i chi ychwanegu rhif lleoliad:

PayByPhone website: location code screen

Bydd angen teipio’r cod am docyn arhosiad hir neu docyn traeth, fel a ganlyn:

  • Arhosiad hir: 804343
  • Traeth: 804344

Mae gwybodaeth am y meysydd parcio sydd ar gael ar gyfer pob math o drwydded i’w gweld ar dudalen y tocyn perthnasol:

Teipiwch un o’r codau lleoliad uchod a dewis parhau.

Cam 6: ychwanegu manylion eich cerbyd

Ar y sgrin nesaf bydd yn gofyn am rif cofrestru eich cerbyd. Dewiswch y blwch sy’n nodi 'mae angen cerbyd' i nodi hyn:

PayByPhone website: where are you parking screen

Ar ôl ychwanegu rhif eich cerbyd a math o gerbyd, dewiswch cadarnhau.

PayByPhone website: enter vehicle details screen

Yna byddwch yn mynd yn ôl i’r sgrin ‘lle ydych chi'n parcio’, a dylai ddangos eich manylion yn awr. Os ydych yn fodlon bod y cod lleoliad a’ch rhif cofrestru yn gywir, dewiswch parhau.

Cam 7: dewis cyfnod amser y tocyn

Ar y sgrin nesaf bydd gofyn i chi nodi cyfnod amser y tocyn. Mae’r enghraifft isod ar gyfer y drwydded e-barcio arhosiad hir, ond mae’r e-drwydded arhosiad byr yn debyg iddo:

Gwefan PayByPhone: sgrin cyfnod amser y tocyn

Ar ôl gwneud hyn, dewiswch parhau.

Cam 8: Ychwanegu manylion talu

Ar y sgrin nesaf bydd yn gofyn am fanylion cerdyn er mwyn talu:

PayByPhone website: payment screen

Ychwanegwch y manylion cywir a dewis ychwanegu a chytuno.

Cam 9: cwblhau eich archeb

Ar y sgrin nesaf bydd gofyn i chi gadarnhau eich archeb.

PayByPhone website: confirmation screen

Cofiwch, os ydych yn dewis cael negeseuon testun atgoffa neu gadarnhau, bydd cost ychwanegol i chi - gweler y prisiau diweddaraf ar y wefan PayByPhone (gwefan allanol).

Os ydych yn fodlon gyda phopeth, dewiswch talwch a pharciwch.

Cam 10: Cadarnhad

Yn olaf, byddwch yn dychwelyd i’r sgrin ‘fy mharcio’ a fydd yn dangos rhestr o docynnau dilys ar eich cyfrif:

PayByPhone website: second my parking screen