Trwyddedau pario glan môr (pris llawn)

Mae’r dudalen hon ar gyfer pobl sy’n iau na 60 oed. Dylai pobl sy’n 60 oed neu’n hŷn ymweld â thudalen trwyddedau parcio glan môr consesiynol.

Os ydych chi’n defnyddio meysydd parcio ger y traeth yn rheolaidd, gallai prynu trwydded barcio arbed arian i chi.

Mynd yn syth i:

Ble allaf ddefnyddio’r drwydded hon?

Fe gewch chi ddefnyddio’r drwydded barcio glan môr neu arhosiad hir yn y meysydd parcio hyn:

Os oes gennych chi drwydded electronig neu drwydded bapur wedi’i harddangos yn glir ar eich cerbyd, ni fydd yn rhaid i chi dalu am docynnau talu ac arddangos i barcio yn y meysydd parcio hyn.

Nid yw trwydded yn sicrhau bod lle parcio ar gael i chi.

Yn ôl i frig y dudalen.

Faint mae’n gostio?

Mae trwyddedau parcio glan môr yn costio £65 y drwydded y flwyddyn. Bydd yn cynyddu i £50 o 2 Ebrill 2024.

Os ydych chi’n 60 oed neu’n hŷn, byddwch yn derbyn gostyngiad pris - gallwch ddarganfod mwy ar y dudalen trwyddedau parcio glan môr consesiynol.

Mae’n costio £5 i adnewyddu trwydded wedi ei dwyn neu ei cholli.

Yn ôl i frig y dudalen.

Sut ydw i’n talu am drwydded?

Rydym bellach yn cynnig trwyddedau parcio electronig (e-drwyddedau) drwy’r PayByPhone (gwefan allanol) system. YGallwch brynu e-drwydded ar-lein yn syth drwy’r ap ffôn clyfar (gwefan allanol), 24 awr y dydd, 365 diwrnod y flwyddyn, ac ni fydd yn rhaid i chi aros am ddisg drwy’r post.

Prynu trwydded newydd gan ddefnyddio PayByPhone

Os nad ydych wedi defnyddio PayByPhone o’r blaen, rydym wedi llunio canllaw cam wrth gam i greu cyfrif a phrynu eich trwydded gyntaf.

Os ydych chi eisoes yn hyderus yn defnyddio PayByPhone, bydd yn rhaid i chi ddefnyddio’r cod lleoliad hwn ar gyfer trwydded glan môr: 804344

Yn ôl i frig y dudalen.

Adnewyddu trwydded gan ddefnyddio PayByPhone

Os oes arnoch chi eisiau adnewyddu neu ymestyn trwydded, rydym wedi creu canllaw cam wrth gam ar gyfer adnewyddu trwydded gyfredol neu drwydded sydd wedi dod i ben.

Yn ôl i frig y dudalen.

Cymorth i brynu neu adnewyddu trwydded mewn Siop Un Alwad

Os nad ydych yn gallu defnyddio’r wefan PayByPhone neu’r ap symudol i gofrestru ar gyfer cyfrif (neu os ydych yn cael trafferth), gallwch ymweld ag un o’n Siopau Un Alwad lle gallwch dderbyn cymorth i gofrestru a thalu am drwydded.

Yn ôl i frig y dudalen.

Trwyddedau ar gyfer ‘unrhyw gar’

Nid oes opsiwn ‘unrhyw gar’ ar PayByPhone, felly bydd yn rhaid i chi enwebu un cerbyd penodol pan fyddwch yn cofrestru. Fodd bynnag, gallwn roi trwydded ‘am ddim’ arall i chi yn hytrach na’r opsiwn ‘unrhyw gar’ a gynigwyd yn flaenorol ar y disg. Byddwn yn cyflwyno’r drwydded ychwanegol ar ôl i chi brynu’r drwydded glan môr wreiddiol, ac fe fydd yn weithredol am yr un hyd â’r drwydded honno.

I fanteisio ar y drwydded am ddim, cysylltwch â’r Gwasanaethau i Gwsmeriaid ar 01824 706000 neu gwnewch gais ar ein gwefan ar ôl i chi dalu am eich trwydded wreiddiol. Pan fyddwch yn cysylltu â ni, darparwch eich rhif cyfrif PayByPhone (rhif llinell dir / ffôn symudol cofrestredig) a rhif cofrestru’r cerbyd yr ydych yn bwriadu defnyddio’r drwydded am ddim ar ei gyfer. Bydd aelod o’r Tîm Meysydd Parcio’n trefnu i actifadu’r drwydded am ddim ar eich cyfrif.

Yn ôl i frig y dudalen.

Newid eich cerbyd cyn i’ch trwydded ddod i ben

Os byddwch yn newid rhif cofrestru eich cerbyd, cysylltwch â’r Gwasanaethau i Gwsmeriaid ar 01824 706000 neu gwnewch gais ar ein gwefan. Bydd aelod o’r Tîm Meysydd Parcio’n diweddaru’r rhif cofrestru ar eich trwydded.

Yn ôl i frig y dudalen.

Negeseuon atgoffa ar gyfer trwyddedau

Gall PayByPhone anfon negeseuon testun SMS i’ch atgoffa cyn i’ch trwydded ddod i ben. Mae cost ychwanegol ar gyfer y gwasanaeth hwn a gall cwsmeriaid ddewis optio i mewn pan fyddant yn cofrestru ar gyfer cyfrif. Gweld y prisiau diweddaraf ar y wefan PayByPhone (gwefan allanol).

Unwaith y bydd gennych chi gyfrif, gallwch optio i mewn neu allan o’r gwasanaeth yng ngosodiadau’r cyfrif. Nid yw PayByPhone yn gallu anfon negeseuon atgoffa dros e-bost ar hyn o bryd, fodd bynnag, maent yn gobeithio cynnig hyn yn y dyfodol.

Yn ôl i frig y dudalen.bsa