Gwybodaeth i dwristiaid

Cliciwch ar bwynt gwybodaeth i gael ei amseroedd agor a’r cyfeiriad.

Canolfannau Groeso

Mae Canolfannau Twristiaeth yn llefydd gydag aelodau staff ar gael i ddarparu ymwelwyr gyda gwybodaeth ar lety, atyniadau a gwybodaeth gyffredinol amdan dwristiaeth yr ardal.

Canolfan Groeso Llangollen

Y Capel, Castle Street, Llangollen, LL20 8NY

 Ffôn: 01978 860828

Diwrnod Amseroedd agor
Dydd Llun i ddydd Sadwrn 9.30yb - 5yh
Dydd Sul 9.30yb - 4yh
 
Canolfan Groeso Y Rhyl

Y Pentref, Rhodfa’r Gorllewin, Y Rhyl, LL18 1HZ

Ffôn: 01745 344515

Diwrnod Amseroedd agor
Dydd Llun i ddydd Gwener 9.30yb-1yh a 1:30yh-4.30yh
 

Pwyntiau gwybodaeth i dwristiaid

Mae Pwyntiau Twristiaeth yn bwyntiau di-griw gyda llyfrynnau twristiaeth amdan lety, atyniadau a gweithgareddau yn yr ardal.

Siop Un Alwad Corwen

Y Neuadd, London Road, Corwen, LL21 0DE

 Ffôn: 01490 412348

Diwrnod Amseroedd agor
Dydd Llun a dydd Iau 9.30yb-1yh & 2yh-5yh
Dydd Mawrth 9.30yb-1yh &2yh-7yh
Dydd Gwener 9.30yb-2yh
Llyfrgell ac Oriel Dinbych

Sgwâr y Neuadd, Dinbych, LL16 3NU

 Ffôn: 01745 816313

Diwrnod Amseroedd agor
Dydd Llun 9.30yb -7yh
Dydd Mawrth, Dydd Mercher & Dydd Gwener 9.30yb-5yh
Dydd Iau 1yh-5yh
Dydd Sadwrn  9.30yb-12.30yh
Pwynt Twristiaeth Rhug

Rhug Estate, Corwen, LL21 0EH

Dydd Amseroedd agor
Dydd Llun i Dydd Iau 8am - 5pm
Dydd Gwener a dydd Sadwrn 8am - 5.30pm
Dydd Sul 8.30am - 5pm
Ganolfan Grefft Rhuthun

Heol Y Parc, Rhuthun, Denbighshire, LL15 1BB

    Amseroedd agor
  Bob dydd   10yb – 5.30yh
Llyfrgell Llanelwy

Y Roe, Llanelwy, LL17 0LU

Dydd Llun 9.30am i 12 hanner dydd & 1pm i 5pm
Dydd Mawrth Ar gau
Dydd Mercher 9.30am i 12 hanner dydd & 1pm i 5pm
Dydd Iau Ar gau
Dydd Gwener 9.30am i 12 hanner dydd & 1pm i 5pm
Dydd Sadwrn 9.30am i 12.30pm
Dydd Sul Ar gau

Gweld Canolfannau croeso ar fap mwy