Garchar Rhuthun

Carchar Rhuthun yw’r ennillwyr o’r wobr Trysor Cudd Visit Wales 2016 a 2017.

visit-wales-hidden-gem-logo   hidden-gem-2017

   Instagram-ruthin-gaol-jpg  wordpress-icon-black

Cliciwch ar y is-deitlau isod er mwyn gwybod mwy

Amseroedd agor

Mae Garchar Rhuthun ar agor o fis Ebrill i fis Medi yn ystod yr amseroedd canlynol:

Mis Dydd Amseroedd agor
Ebrill Dydd Mercher i Ddydd Llun
(ar gau dydd Mawrth)
10am to 5pm
Mai Dydd Mercher i Ddydd Llun
(ar gau dydd Mawrth)
10am i 5pm
Mehefin Dydd Mercher i Ddydd Llun
(ar gau dydd Mawrth)
10am i 5pm
Gorffennaf Dydd Mercher i Ddydd Llun
(ar gau dydd Mawrth)
10am i 5pm
Awst Dydd Mercher i Ddydd Llun
(ar gau dydd Mawrth)
10am i 5pm
Medi Dydd Mercher i Ddydd Llun
(ar gau dydd Mawrth)
10am i 5pm
1 Hydref i 28 Hydref Ar gau Ar gau
28 Hydref i 3 Tachwedd Dydd Sadwrn i Dydd Gwener 10am i 5pm
3 Tachwedd i 1 Ebrill Ar gau Ar gau

Mynediad olaf 4.00pm 

Gallwch drefnu ymweliad grŵp yn ystod mis Hydref i fis Mawrth drwy anfon e-bost atom neu drwy ffonio 01824 708218, rhwng 10am a 3pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Cysylltu â ni

Stryd Clwyd 
Rhuthun
LL15 1HP
E-bost: treftadaeth@sirddinbych.gov.uk

Ymholiadau cyffredinol: 01824 708281

Archebion grŵp ac achlysuron arbennig: 01824 708218

Manylion am Garchar Rhuthun

Carchar Rhuthun ydi un o’r adeiladau mwyaf trawiadol yng Ngogledd Cymru a’r unig garchar yn null Pentonville a adeiladwyd yn bwrpasol, sydd ar agor i’r cyhoedd fel atyniad treftadaeth. Ers yr ail-agoriad ym mis Mai 2002, ar ôl gwaith adfer gwerth dwy filiwn o bunnoedd, gall pobl sbïo i mewn i bob twll a chornel a dysgu am fywyd tu mewn i system carchardai oes Fictoria. Dewch i weld sut roedd y carcharorion yn byw o ddydd i ddydd: beth gawsant i fwyta, pa waith a wnaethant a pha gosbau a ddioddefwyd ganddynt. Archwiliwch y celloedd yn cynnwys y gell gosbi, y gell 'dywyll' a'r gell gondemniad. Dysgwch am 'Houdini' Cymru, a William Hughes, y person olaf i'w grogi yno.

Rhestr prisiau
  • Oedolyn - £5.00
  • Plant 5 - 16 oed - £4.00
  • Plentyn dan 5 oed - am ddim 
  • Teulu (4 person o leiaf 1 plentyn - £14.00
  • Pobl hŷn (60 oed +) - £4.00
  • Myfyrwyr - £4.00
  • Gofalwr gydag ymwelwr anabl - am ddim 
  • Clwb Archeolegwyr Ifanc - am ddim
  • Arweinlyfr - £1.00
  • Llyfr sain - £1.50
Llogi’r lleoliad

Gallwch logi ystafelloedd parlwr Nantclwyd y Dre ar gyfer digwyddiadau, partion a cyfarfodydd. Mae gan y lleoliad hwn le ar gyfer hyd at 60 o westeion.

Prisau digwyddiadau, partïon a chyfarfodydd

  Amser   Cost
  Yn ystod amseroedd ymweld cyhoeddus   £25 yr awr
  Y tu allan i amseroedd ymweld cyhoeddus   £25 yr awr + ffi untro o £45


Gellir llogi safleoedd yn gyfan gwbl, ac mae prisiau yn dechrau o £1500, er mwyn trafod llogi ystafell, ffoniwch 01824 708218.

Digwyddiadau

Garchar Rhuthun: Cip a'r Gamera

Garchar Rhuthun: Cip a'r Gamera
Amser
01/06/2017
Lleoliad
Carchar Rhuthun

Garchar Rhuthun: Gwyliau Haf Hwylus

Garchar Rhuthun: Gwyliau Haf Hwylus
Dyddiad
01/07/2017 - 31/08/2017
Lleoliad
Ruthin Gaol

Garchar Rhuthun: Diwrnod Celf yn y Carchar

Garchar Rhuthun: Diwrnod Celf yn y Carchar
Amser
10/07/2017
Lleoliad
Carchar Rhuthun

Garchar Rhuthun: Straeon o'r Carchar

Garchar Rhuthun: Straeon o'r Carchar
Amser
07/08/2017
Lleoliad
Carchar Rhuthun

Garchar Rhuthun: Wythnos Calan Gaeaf

Garchar Rhuthun: Wythnos Calan Gaeaf
Dyddiad
28/10/2017 - 03/11/2017
Lleoliad
Carchar Rhuthun
Arddangos 1 I 5 O 5
BasementGweld Lleoliadau ymwelwyr ar fap mwy