Mae Nant Clwyd y Dre ar gau dros y gaeaf

Mae Nant Clwyd y Dre ar gau dros y gaeaf ond mae teithiau wedi eu harchebu ymlaen llaw dal ar gael - felly cysylltwch â ni.I archebu taith, e-bostiwch neu ffoniwch ni ar y manylion isod os gwelwch yn dda.

Nantclwyd y Dre

Nantclwyd y Dre yw’r ennillwyr o’r wobr Trysor Cudd Visit Wales 2017 a 2018

hidden-gem-2017    trysor-cudd-2018

    Instagram

Cliciwch ar y is-deitlau isod er mwyn gwybod mwy

Cysylltu â ni

Stryd y Castell
Rhuthun
LL15 1DP

E-bost: treftadaeth@sirddinbych.gov.uk

Ffôn: 01824 706868

Manylion am Nantclwyd y Dre

Dewch ar daith drwy saith oes Nantclwyd y Dre, plasty trefol ffrâm bren dyddiedig hynaf yn Cymru. Adeiladwyd y tŷ gwreiddiol yn 1435 ond mae wedi ei estyn a’i uwchraddio sawl gwaith wedi hynny. Mae Nantclwyd y Dre wedi ei adfer yn hyfryd fel bod modd i ni gael cipolwg ar fywydau’r preswylwyr gwahanol ac ar ffasiwn y blynyddoedd a fu. Mae modd i ymwelwyr weld ystlumod pedol lleiaf yn yr atig trwy’r 'camera ystlumod', cymryd rhan mewn cwis a defnyddio sgriniau rhyngweithiol i ddysgu mwy am y tŷ a'i drigolion.

Dewch i ymweld â'r Ardd Arglwyddi sydd wedi hadfer yn llawn , mae mynediad i'r Ardd Arglwyddi wedi'i gynnwys yn y pris mynediad i'r tŷ.

Prisiau
 • Oedolyn - £5.00
 • Plant 5 - 16 oed - £4.00
 • Plant dan 5 oed - am ddim 
 • Teulu (4 person o leiaf 1 plentyn - £14.00
 • Pobl hŷn (60 oed +) - £4.00
 • Myfyrwyr - £4.00
 • Grwpiau o 15+ person - £3.00 y pen
 • Gofalwr gydag ymwelwr anabl - am ddim 
 • Clwb Archeolegwyr Ifanc - am ddim
 • Arweinlyfr - £2.00
 • Taith Rhyngweithiol Ap - £2.00
Llogi man cyfarfod hwn

Gallwch logi ystafelloedd parlwr Nantclwyd y Dre ar gyfer digwyddiadau, partion a cyfarfodydd. Bydd angen i chi drefnu eich arlwyaeth eich hun a gallwch ddefnyddio ein cegin a’n hoergell. Mae gan y lleoliad hwn le ar gyfer hyd at 60 o westeion.

Prisau digwyddiadau, partïon a chyfarfodydd

  Amser   Cost
  Yn ystod amseroedd ymweld cyhoeddus   £25 yr awr
  Y tu allan i amseroedd ymweld cyhoeddus   £25 yr awr + ffi untro o £45

Digwyddiadau

Nid oes canlyniadau sy’n bodloni eich meini prawf.
Gweld Lleoliadau ymwelwyr ar fap mwy