Sioe Awyr y Rhyl 2017

rhyl-air-show-logo-en
ras-dcc ras-rtc

Dydd Sadwrn 26 a dydd Sul 27 Awst 2017

Promenâd y Rhyl

Deuddydd llawn hwyl a gweithgareddau, gydag arddangosfeydd yn yr awyr ac ar y tir!

Pris Mynediad: Am ddim

Rhaglen Arddangos

Diweddariad ar y Sioe Awyr

Mae trefnwyr Sioe Awyr y Rhyl wedi cadarnhau na fydd yr Hediad Cofio Brwydr Prydain yn cymryd lle fel rhan o’r sioe y penwythnos hwn - ond gyda’r disgwyl i’r gweithgareddau eraill barhau fel y disgwyl, yn cynnwys arddangosfa gan y Red Arrows. Mwy...

Dydd Sadwrn 26 Awst, 2017

14:15 Pâr Strikemaster
14:35 Arddangosfa Yak
14:45 Tîm Erobatig Trig
15:00 Extra, Erobatig Egni Uchel
15:10 Griffin yn Hedfan Heibio
  EGWYL
16:30 Breitling Wing Walkers
16:45 Team Raven – Formation Aerobatic Display Team
17:05 Bronco  Demo Team

Dydd Sul, 27 Awst 2017

14:15 Arddangosfa Yak
14:25 Tîm Arddangosfa Bronco
14:35 Tîm Trig
14:50 Team Raven – Tîm Trefniant Arddangos Erobatig
15:05 Arddangosfa Firefly
15:15 Griffin yn Hedfan Heibio
  EGWYL
16:35 Breitling Wing Walkers
16:55 Pâr Strikemaster
17:30 Tîm Arddangos Erobatig Red Arrows

Sioe Awyr y Rhyl 2017 - Rhaglen

Mae’r digwyddiad wedi’i drefnu gan Gyngor Sir Ddinbych gyda chefnogaeth Cyngor Tref y Rhyl

Parcio a sut i gyrraedd yma 

Lawrlwytho map

Derbyn cyfarwyddiadau i Bromenâd y Rhyl 

Parcio Ceir

Y meysydd parcio swyddogol ar gyfer Sioe Awyr y Rhyl yw;

Dod o hyd i faes parcio cyngor arall

Parcio a theithio

Bydd gwasanaeth parcio a theithio yn casglu o Ganolfan Hamdden y Rhyl ac yn eich gollwng yn Nhŷ Russell, Ffordd Churton, rhwng 10am a 2pm gyda theithiau yn ôl o 5.30pm tan 7pm.  Y pris ar gyfer defnyddio'r gwasanaeth parcio a theithio yw £5. 

Parcio a cherdded

Mae modd i chi barcio ym meysydd parcio Gorllewin y Nova neu Beach Road East ym Mhrestatyn a cherdded ar hyd y ffrynt i'r sioe. Mae'n daith gerdded o oddeutu 3 milltir. 

Parcio Bysiau

Gallwch gadw man parcio ar gyfer bws ar Rodfa’r Dwyrain – Maes Parcio Bysiau yn ystod Sioe Awyr y Rhyl am gost o £30 am 1 diwrnod neu £50 am y ddau ddiwrnod. Os hoffech gadw man parcio i fws, cwblhewch ffurflen archebu bysiau Sioe Awyr Y Rhyl

Dronau

Ni ddylid hedfan dronau, neu awyrennau model wedi eu rheoli o bellter, gerllaw digwyddiadau cyhoeddus. Gall dronau fod yn beryglus i awyrennau sy’n hedfan. Peidiwch â dod â dronau na barcud i Sioe Awyr Rhyl.Canolfan Groeso Y Rhyl - Facebook Canolfan Groeso Y Rhyl - Twitter
rhyl-air-show-bronco-poppies

Car Arddangos F1

Un o'r atyniadau arbennig ar y ddaear eleni fydd Car Arddangos F1 a ddyluniwyd gan yrwyr ceir rasio ar gyfer gyrwyr ceir rasio! Eisteddwch wrth y llyw, paratowch i yrru, addaswch y brêc a reolir o bell a'r pedalau cyflymu a gwibio i’r brig!

Mae technoleg rheoli efelychydd yn rhoi profiad i chi o fyd F1! Pa mor aml ydych chi'n cael cyfle i eistedd mewn car Fformiwla 1 gyda synau rasio swnllyd, elfennau gweledol gwirioneddol drwy sgriniau triphlyg – gyda gwir ymdeimlad o gyflymder a rheolaeth drwy olwyn lywio ag adborth a rhodlau newid gêr wrth i chi lywio drwy'r gylched!

Mae’r amseroedd cyflymaf yn cael eu harddangos drwy fonitorau integredig ar gyfer y gwylwyr! Bydd technegwyr rasio profiadol yn rhoi cyfarwyddiadau llawn i chi ar y diwrnod!

rhyl-air-show-formula-1

Ein noddwyr

apollo-bingohb-leisurepalace-fun-centredarwin-escapesras-lyons-holiday-parksras-wrdavies rhyl-air-show-arriva

ras-sponsors-h