Term dates

Below are the term dates for schools in Denbighshire. 

2017-2018

  • Rhyl, Brynhyfryd, Dinas Bran and Denbigh (ex. St.Brigid’s) school clusters
    (Rhyl High School, Blessed Edwards Jones Catholic High School, Ysgol Tir Morfa, Ysgol Llywelyn, Ysgol Bryn Hedydd, Ysgol Emmanuel, Christchurch CP School, Ysgol Mair, Ysgol Y Faenol, Ysgol Y Castell, Ysgol Brynhyfryd, Borthyn CP School, Rhos St School, Ysgol Pen Barras, Ysgol Bro Famau, Ysgol Rhewl, Ysgol Llanbedr, Ysgol Gellifor, Ysgol Bro Elwern, Ysgol Betws Gwerful Goch, Ysgol Dyffryn Ial, Ysgol Pentrecelyn, Ysgol Llanfair, Ysgol Carreg Emlyn, Ysgol Bryn Clwyd, Ysgol Bro Cinmeirch, Ysgol Dinas Bran, Ysgol Y Gwernant, Ysgol Bryn Collen, Ysgol Caer Drewyn, Ysgol Carrog, Ysgol Bro Dyfdrwy, Denbigh High, Ysgol Plas Brondyffryn, Ysgol Pendref, Ysgol Y Parc, Ysgol Frongoch, Ysgol Trefnant, Ysgol Cefn Meiriadog, Ysgol Bodfari, St Asaph VP School, Ysgol Esgob Morgan)
  • Ysgol Glan Clwyd cluster
    Glan Clwyd High School, Ysgol Dewi Sant, Ysgol Henllan, Ysgol Pant Pastynog, Ysgol Tremeirchion, Ysgol Twm o'r Nant, Ysgol Y Llys

2018-2019

2019-2020

2020-2021