Permanent speed limit order - A5104 Corwen, Bryneglwys, Rhydtalog areas