System democratiaeth leol ddim ar gael /
Local democracy system unavailable

Fersiwn Cymraeg / English version

Gwaith cynnal a chadw hanfodol: dydd Mercher 29 Tachwedd 2023

Oherwydd gwaith cynnal a chadw hanfodol, ni fydd y system sy’n cadw gwybodaeth am ein:

  • cynghorwyr
  • canlyniadau etholiad
  • pwyllgorau
  • rhaglenni
  • cofnodion

ar gael ddydd Mercher 29 Tachwedd 2023.

Bydd y system ar gael eto ddydd Iau 30 Tachwedd 2023.

Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra a achosir.

Yn ôl i frig y dudalen.


Essential maintenance: Wednesday 29 November 2023

Due to essential maintenance, the system that holds information about our:

  • councillors
  • election results
  • committees
  • agendas
  • minutes

will be unavailable on Wednesday 29 November 2023.

The system will be available again on Thursday 30 November 2023

We apologise for any inconvenience this causes.

Back to the top of the page.