Cwrs Solihull: Deall eich plentyn

Mae’r cwrs Solihull: Deall eich Plentyn yn ffordd ddifyr, sefydledig a dibynadwy i ddeall mwy am eich plentyn.

Logo Cwrs Solihull: Deall eich plentyn

Datblygwyd y cwrs yn y GIG ynghyd ag ymarferwyr rheng flaen gan ganolbwyntio ar:

 • Ymateb i sut mae eich plentyn yn teimlo
 • Sut mae eich plentyn yn datblygu
 • Gwahanol ddulliau magu plant
 • Sut mae eich plentyn yn cyfathrebu
 • Deall ymddygiad eich plentyn
 • Cwsg, hunanreolaeth a dicter

Ar gyfer pwy mae’r cyrsiau?

Mae’r cwrs Solihull: Deall eich Plentyn ar gyfer mamau, tadau, neiniau a theidiau a gofalwyr yn Sir Ddinbych.

Pryd a lle fydd y cyrsiau’n digwydd?

Cynhelir y cyrsiau mewn ysgolion amrywiol ar draws Sir Ddinbych.

Dewiswch un o’r canlynol i ddarganfod pryd a ble mae’r cwrs Solihull: Deall eich Plentyn yn cael ei gynnal:

Dinbych - Ysgol Frongoch

Dinbych - Ysgol Frongoch

Yn Ddinbych, bydd sesiynau’r ‘cwrs Solihull: deall eich plentyn’ yn cael eu cynnal yn Ysgol Frongoch rhwng 9:15am a 11:15am ar:

 • Dydd Gwener 26 Ionawr 2024
 • Dydd Gwener 2 Chwefror 2024
 • Dydd Gwener 9 Chwefror 2024
 • Dydd Gwener 23 Chwefror 2024
 • Dydd Gwener 1 Mawrth 2024
 • Dydd Gwener 8 Mawrth 2024
 • Dydd Gwener 15 Mawrth 2024
 • Dydd Gwener 22 Mawrth 2024
 • Dydd Gwener 12 Ebrill 2024

Sut i gyrraedd

Canfod sut i gyrraedd Ysgol Frongoch

Prestatyn - Ysgol Clawdd Offa

Prestatyn - Ysgol Clawdd Offa

Yn Prestatyn, bydd sesiynau’r ‘cwrs Solihull: deall eich plentyn’ yn cael eu cynnal yn Ysgol Clawdd Offa rhwng 9:15am a 11:15am ar:

 • Dydd Mawrth 23 Ionawr 2024
 • Dydd Mawrth 30 Ionawr 2024
 • Dydd Mawrth 6 Chwefror 2024
 • Dydd Mawrth 20 Chwefror 2024
 • Dydd Mawrth 27 Chwefror 2024
 • Dydd Mawrth 5 Mawrth 2024
 • Dydd Mawrth 12 Mawrth 2024
 • Dydd Mawrth 19 Mawrth 2024
 • Dydd Mawrth 9 Ebrill 2024

Sut i gyrraedd

Canfod sut i gyrraedd Ysgol Clawdd Offa

Y Rhyl - Ysgol Emmanuel

Y Rhyl - Ysgol Emmanuel

Yn y Rhyl, bydd sesiynau’r ‘cwrs Solihull: deall eich plentyn’ yn cael eu cynnal yn Ysgol Emmanuel rhwng 9:15am a 11:15am ar:

 • Dydd Mercher 24 Ionawr 2024
 • Dydd Mercher 31 Ionawr 2024
 • Dydd Mercher 7 Chwefror 2024
 • Dydd Mercher 21 Chwefror 2024
 • Dydd Mercher 28 Chwefror 2024
 • Dydd Mercher 6 Mawrth 2024
 • Dydd Mercher 13 Mawrth 2024
 • Dydd Mercher 20 Mawrth 2024
 • Dydd Mercher 10 Ebrill 2024

Sut i gyrraedd

Canfod sut i gyrraedd Ysgol Emmanuel

Sut mae cymryd rhan?

Mae’r cwrs yn rhad ac am ddim, ond bydd yn rhaid i chi wneud cais am le i fynychu. Bydd yn rhaid i chi hefyd fynychu’r 9 sesiwn er mwyn cwblhau’r cwrs.

Gwneud cais am le i fynychu’r cwrs Solihull: Deall eich plentyn

Grŵp Facebook Blynyddoedd Cynnar a Chyswllt Teulu Sir Ddinbych

Os ydych chi ar Facebook, gallwch chi ymuno â grŵp Facebook Blynyddoedd Cynnar a Chyswllt Teulu Sir Ddinbych i gael syniadau a chyngor addysgiadol i blant dan oed ysgol.

Grŵp Facebook Blynyddoedd Cynnar a Chyswllt Teulu Sir Ddinbych (gwefan allanol)