Cwrs Solihull: Deall eich plentyn

Mae’r cwrs Solihull: Deall eich Plentyn yn ffordd ddifyr, sefydledig a dibynadwy i ddeall mwy am eich plentyn.

Logo Cwrs Solihull: Deall eich plentyn

Datblygwyd y cwrs yn y GIG ynghyd ag ymarferwyr rheng flaen gan ganolbwyntio ar:

 • Ymateb i sut mae eich plentyn yn teimlo
 • Sut mae eich plentyn yn datblygu
 • Gwahanol ddulliau magu plant
 • Sut mae eich plentyn yn cyfathrebu
 • Deall ymddygiad eich plentyn
 • Cwsg, hunanreolaeth a dicter

Ar gyfer pwy mae’r cyrsiau?

Mae’r cwrs Solihull: Deall eich Plentyn ar gyfer mamau, tadau, neiniau a theidiau a gofalwyr yn Sir Ddinbych.

Pryd a lle fydd y cyrsiau’n digwydd?

Cynhelir y cyrsiau mewn ysgolion amrywiol ar draws Sir Ddinbych.

Dewiswch un o’r canlynol i ddarganfod pryd a ble mae’r cwrs Solihull: Deall eich Plentyn yn cael ei gynnal:

Dinbych - Ysgol Pendref

Dinbych - Ysgol Pendref

Yn Ninbych, bydd sesiynau’r ‘cwrs Solihull: deall eich plentyn’ yn cael eu cynnal yn Ysgol Pendref rhwng 9:30am a 11:30am ar:

 • Dydd Llun 23 Medi 2024
 • Dydd Llun 30 Medi 2024
 • Dydd Llun 7 Hydref 2024
 • Dydd Llun 14 Hydref 2024
 • Dydd Llun 21 Hydref 2024
 • Dydd Llun 4 Tachwedd 2024
 • Dydd Llun 11 Tachwedd 2024
 • Dydd Llun 18 Tachwedd 2024
 • Dydd Llun 2 Rhagfyr 2024

Sut i gyrraedd

Canfod sut i gyrraedd Ysgol Pendref

Prestatyn - Ysgol Penmorfa

Ysgol Penmorfa

Ym Mhrestatyn, bydd sesiynau’r ‘cwrs Solihull: deall eich plentyn’ yn cael eu cynnal yn Ysgol Penmorfa rhwng 9:15am a 11:15am ar:

 • Dydd Iau 26 Medi 2024
 • Dydd Iau 3 Hydref 2024
 • Dydd Iau 10 Hydref 2024
 • Dydd Iau 17 Hydref 2024
 • Dydd Iau 24 Hydref 2024
 • Dydd Iau 7 Tachwedd 2024
 • Dydd Iau 14 Tachwedd 2024
 • Dydd Iau 21 Tachwedd 2024
 • Dydd Iau 5 Rhagfyr 2024

Sut i gyrraedd

Canfod sut i gyrraedd Ysgol Penmorfa

Rhuddlan - Ysgol y Castell

Ysgol y Castell

Yn Rhuddlan, bydd sesiynau’r ‘cwrs Solihull: deall eich plentyn’ yn cael eu cynnal yn Ysgol Penmorfa rhwng 12:45pm a 2:45pm ar:

 • Dydd Mawrth 24 Medi 2024
 • Dydd Mawrth 1 Hydref 2024
 • Dydd Mawrth 8 Hydref 2024
 • Dydd Mawrth 15 Hydref 2024
 • Dydd Mawrth 22 Hydref 2024
 • Dydd Mawrth 5 Tachwedd 2024
 • Dydd Mawrth 12 Tachwedd 2024
 • Dydd Mawrth 19 Tachwedd 2024
 • Dydd Mawrth 3 Rhagfyr 2024

Sut i gyrraedd

Canfod sut i gyrraedd Ysgol y Castell

Rhuthun - Ysgol Stryd Rhos

Rhuthun - Ysgol Stryd Rhos

Yn Rhuthun, bydd sesiynau’r ‘cwrs Solihull: deall eich plentyn’ yn cael eu cynnal yn Ysgol Stryd y Rhos rhwng 9:15am a 11:15am ar:

 • Dydd Mawrth 24 Medi 2024
 • Dydd Mawrth 1 Hydref 2024
 • Dydd Mawrth 8 Hydref 2024
 • Dydd Mawrth 15 Hydref 2024
 • Dydd Mawrth 22 Hydref 2024
 • Dydd Mawrth 5 Tachwedd 2024
 • Dydd Mawrth 12 Tachwedd 2024
 • Dydd Mawrth 19 Tachwedd 2024
 • Dydd Mawrth 3 Rhagfyr 2024

Sut i gyrraedd

Canfod sut i gyrraedd Ysgol Stryd Rhos

Y Rhyl - Ysgol Gatholig Crist y Gair

Y Rhyl - Ysgol Gatholig Crist y Gair

Yn Ysgol Gatholig Crist y Gair, y Rhyl, bydd sesiynau’r ‘cwrs Solihull: deall eich plentyn’ yn cael eu cynnal rhwng 9:15am a 11:15am ar:

 • Dydd Mercher 25 Medi 2024
 • Dydd Mercher 2 Hydref 2024
 • Dydd Mercher 9 Hydref 2024
 • Dydd Mercher 16 Hydref 2024
 • Dydd Mercher 23 Hydref 2024
 • Dydd Mercher 6 Tachwedd 2024
 • Dydd Mercher 13 Tachwedd 2024
 • Dydd Mercher 20 Tachwedd 2024
 • Dydd Mercher 4 Rhagfyr 2024

Sut i gyrraedd

Canfod sut i gyrraedd Ysgol Gatholig Crist y Gair

Sut mae cymryd rhan?

Mae’r cwrs yn rhad ac am ddim, ond bydd yn rhaid i chi wneud cais am le i fynychu. Bydd yn rhaid i chi hefyd fynychu’r 9 sesiwn er mwyn cwblhau’r cwrs.

Gwneud cais am le i fynychu’r cwrs Solihull: Deall eich plentyn

Grŵp Facebook Blynyddoedd Cynnar a Chyswllt Teulu Sir Ddinbych

Os ydych chi ar Facebook, gallwch chi ymuno â grŵp Facebook Blynyddoedd Cynnar a Chyswllt Teulu Sir Ddinbych i gael syniadau a chyngor addysgiadol i blant dan oed ysgol.

Grŵp Facebook Blynyddoedd Cynnar a Chyswllt Teulu Sir Ddinbych (gwefan allanol)