Fy nghyfrifon

Mewngofnodi neu gofrestru cyfrif Cyngor Sir Ddinbych. 

Gwasanaethau a gwybodaeth

Cyfrif cwsmer

Mewngofnodi neu gofrestru i gwblhau ymholiadau gan gwsmeriaid ac i olrhain cynnydd arlein.

Llyfrgelloedd

Mewngofnodi neu gofrestru cyfrif llyfrgell ar-lein i chwilio am, a chadw eitemau, neu i adnewyddu eitemau wedi’u benthyca.

Treth y cyngor

Mewngofnodi neu gofrestru i wirio eich balans treth y cyngor ar-lein, cofrestru am fil electronig, hysbysiadau electronig a mwy.

Budd-dal tai

Mewngofnodi neu gofrestru i weld eich hawl i fudd-dal tai.

Budd-daliadau tai i Landlordiaid

Mewngofnodi neu gofrestru eich cyfrif budd-dal tai landlord.

Swyddi

Mewngofnodi neu gofrestru i wneud cais am swydd ar-lein.

Ardrethi busnes

Mewngofnodi neu gofrestru i wirio eich trethi busnes, balans eich cyfrif a mwy.

Ymgynghoriadau

Mewngofnodi neu gofrestru ar gyfer Y Panel ar Sgwrs y Sir i gymryd rhan yn y ffordd y mae prosiectau a gwasanaethau wedi’u dylunio, datblygu a’u darparu.

Cynllunio

Mewngofnodi neu gofrestru ar gyfer gwasanaethau cynllunio ar-lein.