Cyswllt Teulu: Sesiynau Iaith a Chwarae

Mae sesiynau Iaith a Chwarae yn cael eu cynnal am ddim ledled Sir Ddinbych Caiff y sesiynau eu rhedeg gan Weithwyr Cyswllt Teulu bob wythnos yn ystod y tymor.

Mae ein holl sesiynau’n cynnwys gweithgareddau a gynlluniwyd i helpu plant i feithrin sgiliau iaith a chymdeithasu mewn amgylchedd hwyliog a chyfeillgar i’w paratoi ar gyfer mynd i’r ysgol.

libraries-promotion-02

Ar gyfer pwy mae’r sesiynau?

Mae’r sesiynau Iaith a Chwarae ar gyfer plant 1 i 3 oed.

Pryd a lle fydd y sesiynau’n digwydd?

Cynhelir y sesiynau mewn ysgolion amrywiol ledled Sir Ddinbych. Dewiswch un o’r ardaloedd canlynol i weld pryd a lle mae’r sesiynau Iaith a Chwarae yn cael eu cynnal:

VP Llanelwy (Llanelwy)

VP Llanelwy

Cynhelir y sesiynau Iaith a Chwarae yn VP Llanelwy o 1:15pm tan 2:45pm ar:

 • Dydd Iau 19 Hydref 2023
 • Dydd Iau 9 Tachwedd 2023
 • Dydd Iau 16 Tachwedd 2023
 • Dydd Iau 23 Tachwedd 2023
 • Dydd Iau 30 Tachwedd 2023
 • Dydd Iau 7 Rhagfyr 2023

Sut i gyrraedd

Canfod sut i gyrraedd VP Llanelwy

Ysgol Borthyn (Rhuthun)

Ysgol Borthyn

Cynhelir y sesiynau Iaith a Chwarae yn Ysgol Borthyn o 1:15pm tan 2:45pm ar:

 • Dydd Llun 6 Tachwedd 2023
 • Dydd Llun 13 Tachwedd 2023
 • Dydd Llun 20 Tachwedd 2023
 • Dydd Llun 27 Tachwedd 2023
 • Dydd Llun 4 Rhagfyr 2023
 • Dydd Llun 11 Rhagfyr 2023

Sut i gyrraedd

Canfod sut i gyrraedd Ysgol Borthyn

Ysgol Caer Drewyn (Corwen)

Ysgol Caer Drewyn

Cynhelir y sesiynau Iaith a Chwarae yn Ysgol Caer Drewyn o 9am tan 10:30am ar:

 • Dydd Gwener 10 Tachwedd 2023
 • Dydd Gwener 17 Tachwedd 2023
 • Dydd Gwener 24 Tachwedd 2023
 • Dydd Gwener 1 Rhagfyr 2023
 • Dydd Gwener 8 Rhagfyr 2023
 • Dydd Gwener 15 Rhagfyr 2023

Sut i gyrraedd

Canfod sut i gyrraedd Ysgol Caer Drewyn

Ysgol Clawdd Offa (Prestatyn)

Ysgol Clawdd Offa

Cynhelir y sesiynau Iaith a Chwarae yn Ysgol Clawdd Offa o 9:15am tan 10:45am ar:

 • Dydd Gwener 20 Hydref 2023
 • Dydd Gwener 10 Tachwedd 2023
 • Dydd Gwener 17 Tachwedd 2023
 • Dydd Gwener 24 Tachwedd 2023
 • Dydd Gwener 1 Rhagfyr 2023
 • Dydd Gwener 8 Rhagfyr 2023
 • Dydd Gwener 15 Rhagfyr 2023

Sut i gyrraedd

Canfod sut i gyrraedd Ysgol Clawdd Offa

Ysgol Dewi Sant (Y Rhyl)

Ysgol Dewi Sant

Cynhelir y sesiynau Iaith a Chwarae yn Ysgol Dewi Sant o 9am tan 10:30am ar:

 • Dydd Mercher 18 Hydref 2023
 • Dydd Mercher 8 Tachwedd 2023
 • Dydd Mercher 15 Tachwedd 2023
 • Dydd Mercher 22 Tachwedd 2023
 • Dydd Mercher 29 Tachwedd 2023
 • Dydd Mercher 6 Rhagfyr 2023

Sut i gyrraedd

Canfod sut i gyrraedd Ysgol Dewi Sant

Ysgol Llywelyn (Y Rhyl)

Ysgol Llywelyn

Cynhelir y sesiynau Iaith a Chwarae yn Ysgol Llewelyn o 9:30am tan 11:45am ar:

 • Dydd Iau 19 Hydref 2023
 • Dydd Iau 9 Tachwedd 2023
 • Dydd Iau 16 Tachwedd 2023
 • Dydd Iau 23 Tachwedd 2023
 • Dydd Iau 30 Tachwedd 2023
 • Dydd Iau 7 Rhagfyr 2023

Sut i gyrraedd

Canfod sut i gyrraedd Ysgol Llewelyn

Ysgol Penmorfa (Prestatyn)

Ysgol Penmorfa

Cynhelir y sesiynau Iaith a Chwarae yn Ysgol Penmorfa o 9:30am tan 11am ar:

 • Dydd Gwener 20 Hydref 2023
 • Dydd Gwener 10 Tachwedd 2023
 • Dydd Gwener 17 Tachwedd 2023
 • Dydd Gwener 24 Tachwedd 2023
 • Dydd Gwener 1 Rhagfyr 2023
 • Dydd Gwener 8 Rhagfyr 2023
 • Dydd Gwener 15 Rhagfyr 2023

Sut i gyrraedd

Canfod sut i gyrraedd Ysgol Penmorfa

Ysgol Twm o'r Nant (Dinbych)

Ysgol Twm o'r Nant

Cynhelir y sesiynau Iaith a Chwarae yn Ysgol Twm o’r Nant o 9:15am tan 10:45am ar:

 • Dydd Mawrth 17 Hydref 2023
 • Dydd Mawrth 7 Tachwedd 2023
 • Dydd Mawrth 14 Tachwedd 2023
 • Dydd Mawrth 21 Tachwedd 2023
 • Dydd Mawrth 28 Tachwedd 2023
 • Dydd Mawrth 5 Rhagfyr 2023

Sut i gyrraedd

Canfod sut i gyrraedd Ysgol Twm o'r Nant

Ysgol Y Parc (Dinbych)

Ysgol Y Parc

Cynhelir y sesiynau Iaith a Chwarae yn Ysgol y Parc o 9:15am tan 10:45am ar:

 • Dydd Gwener 20 Hydref 2023
 • Dydd Gwener 10 Tachwedd 2023
 • Dydd Gwener 17 Tachwedd 2023
 • Dydd Gwener 24 Tachwedd 2023
 • Dydd Gwener 1 Rhagfyr 2023
 • Dydd Gwener 8 Rhagfyr 2023
 • Dydd Gwener 15 Rhagfyr 2023

Sut i gyrraedd

Canfod sut i gyrraedd Ysgol Y Parc

Sut i gymryd rhan

Gallwch ddod â’ch plentyn (1 i 3 oed) i unrhyw sesiwn Iaith a Chwarae o’ch dewis (nid oes angen i chi archebu lle o flaen llaw).

Grŵp Facebook Blynyddoedd Cynnar a Chyswllt Teulu Sir Ddinbych

Os ydych chi ar Facebook, gallwch chi ymuno â grŵp Facebook Blynyddoedd Cynnar a Chyswllt Teulu Sir Ddinbych i gael syniadau a chyngor addysgiadol i blant dan oed ysgol.

Grŵp Facebook Blynyddoedd Cynnar a Chyswllt Teulu Sir Ddinbych (gwefan allanol)