Cofrestrwch eich diddordeb mewn darparu gwasanaethau Addysg Gynnar neu Dechrau'n Deg

Beth sy'n digwydd i fy ngwybodaeth?

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn casglu eich gwybodaeth bersonol er mwyn darparu gwasanaethau sydd yn berthnasol i’ch cais.

Darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd arlein i gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut rydym ni’n trin eich gwybodaeth bersonol.

  • Eich manylion
  • Manylion Darparwr Gofal Plant
  • Cyfeiriad y Darparwr Gofal Plant
  • Ydi’r darparwr gofal plant wedi’i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru?
  • Ydi’r darparwr gofal plant wedi’i gofrestru ag Estyn?