Ffurflen Archebu hyfforddiant Diogelu Uwch i Arweinwyr Diogelu Dynodedig, Grŵp C

Beth sy'n digwydd i fy ngwybodaeth?

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn casglu eich gwybodaeth bersonol er mwyn darparu gwasanaethau sydd yn berthnasol i’ch cais.

Darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd arlein i gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut rydym ni’n trin eich gwybodaeth bersonol.

  • Eich manylion
  • Dyddiadau’r cwrs
  • Dewiswch y dyddiad yr hoffech chi fynychu’r cwrs yma
  • Datganiad
    Ticiwch y bocs i gytuno i’r datganiad.
  • Absenoldeb