Gofal Plant Dechrau'n Deg

Mae Gofal Plant Dechrau'n Deg ar gael yn un o’n grwpiau chwarae partner, Cylchoedd Meithrin neu Feithrinfeydd Dydd o ddydd Llun i ddydd Gwener yn ystod tymor yr ysgol. 

Mae Gofal Plant Dechrau'n Deg bellach ar gael i deuluoedd sy’n byw yn un o’r ardaloedd canlynol:

 • Gallt Melyd
 • Dwyrain Prestatyn
 • De-orllewin Prestatyn
 • rhannau o Dde a De-ddwyrain y Rhyl

Byddwn hefyd yn cyflwyno rhaglen Gofal Plant Dechrau'n Deg i ardaloedd yn Dyserth, Rhuddlan a Dinbych o Medi 2024.

Gwiriwch os yw eich côdpost yn y rhaglen Dechrau’n Deg

Beth sydd ar gael?

Mae Gofal Plant Dechrau'n Deg ar gael i ddarparu hyd at 12 awr a hanner o ofal plant am ddim bob wythnos yn ystod tymor yr ysgol mewn lleoliad a gofrestrwyd i gyflwyno’r rhaglen Dechrau'n Deg.

Gellir defnyddio’r gofal plant o’r tymor ysgol ar ôl eu pen-blwydd yn ddwy oed tan y tymor ysgol ar ôl eu pen-blwydd yn dair.

Argaeledd Gofal Plant Dechrau’n Deg
Dyddiad pen-blwydd y plentyn yn 2 oedBydd gofal plant yn ystod tymor ysgol ar gael
Rhwng 1 Medi 2023 a 7 Ionawr 2024 Tymor ysgol y gwanwyn tan ddiwedd tymor ysgol y gaeaf
Rhwng 8 Ionawr 2024 a 7 Ebrill 2024 Tymor ysgol yr haf tan ddiwedd tymor ysgol y gwanwyn
Rhwng 8 Ebrill 2024 a 31 Awst 2024 Tymor ysgol yr hydref tan ddiwedd tymor ysgol yr haf

Bydd amseroedd y sesiynau yn dibynnu ar bob sesiwn, ond fel arfer byddant yn:

 • 9am tan 11:30am
 • 1pm tan 3:30pm

Lleoliadau Gofal Plant Dechrau'n Deg

Dewiswch dref i weld y lleoliadau gofal plant ble mae Gofal Plant Dechrau'n Deg ar gael:

Dinbych

Y lleoliadau gofal plant sydd wedi cofrestru i gyflwyno Gofal Plant Dechrau'n Deg yn Ninbych yw:

 • Bumble Bees
 • Cylch Capel Seion (lleoliad iaith Gymraeg)
Gallt Melyd a Prestatyn

Y lleoliadau gofal plant sydd wedi cofrestru i gyflwyno Gofal Plant Dechrau'n Deg ym Mhrestatyn yw:

 • Bodnant Bach
 • Clawdd Offa Bach
 • Clwb Penmorfa
 • Cylch Y Llys (lleoliad iaith Gymraeg)
 • Daisy Chains
 • Miri Melyd (Gallt Melyd)
 • Tiny Tots
Y Rhyl

Y lleoliadau gofal plant sydd wedi cofrestru i gyflwyno Gofal Plant Dechrau'n Deg yn y Rhyl yw:

 • Beach House Day Nursery
 • Beach House Fun Club
 • Christ the Word nursery
 • Cool Cats
 • Cylch Dewi Sant (lleoliad iaith Gymraeg)
 • Cylch Y Dderwen (lleoliad iaith Gymraeg)
 • Fun Days nursery
 • Happy Days
 • Little Acorns
 • Little Lambs at Emmanuel
 • Cyn-ysgol Little Lambs
 • Summer House

Sut i wneud cais am Ofal Plant Dechrau'n Deg

Mae gwneud cais am Ofal Plant Dechrau’n Deg ar gael ar wahanol adegau yn ystod y flwyddyn Mae’r tabl canlynol yn ymddangos pan fydd modd gwneud cais:

Argaeledd gwneud cais am Ofal Plant Dechrau’n Deg
Dyddiad pen-blwydd y plentyn yn 2 oedPryd fydd modd gwneud cais
Rhwng 17 Ebrill 2023 and 31 Awst 2023 6 Hydref 2023 i 22 Rhagfyr 2023
Rhwng 8 Ionawr 2024 a 31 Awst 2024 1 Mai 2024 i 16 Mehefin 2024

Gwneud cais ar-lein

Mae’r broses gwneud cais bellach yn agored ar gyfer rhieni / gofalwyr sydd â phlant sy’n cael eu hail ben-blwydd rhwng 8 Ionawr 2024 a 31 Awst 2024.

Os nad yw ail ben-blwydd eich plentyn rhwng y dyddiadau hyn, peidiwch ag ymgeisio am ofal plant gan na fyddwch yn gymwys.  

 • Dim ond os ydych yn gymwys ar gyfer y rhaglen Dechrau'n Deg neu ofal plant Dechrau’n Deg y gallwch chi wneud cais.
 • Ydych chi’n gymwys ar gyfer naill ai’r rhaglen Dechrau'n Deg neu ofal plant Dechrau’n Deg?

Os ydych wedi colli’r dyddiad i wneud cais ar gyfer Gofal Plant Dechrau’n Deg, gallwch anfon e-bost atom ni i ddarganfod os yw Gofal Plant Dechrau’n Deg yn dal i fod ar gael.


Nod Gofal Plant Dechrau'n Deg

Nod Gofal Plant Dechrau'n Deg yw datblygu a chefnogi’r holl bethau rydych eisoes wedi ei ddysgu i’ch plentyn. Mae’n gyfle i’ch plentyn ddod i arfer gyda chwarae mewn grŵp mwy, cymryd tro, gwneud ffrindiau a datblygu eu sgiliau sylw, meddwl a gwrando wrth archwilio a chael hwyl. Byddant yn dysgu caneuon newydd a rhoi cynnig ar bethau newydd.