DIGI: Clwb Ieuenctid Arlein

Mae ein sesiynau gwaith ieuenctid digidol yn archwilio cyfryngau digidol a thechnoleg. Nid oes cyfyngiadau i’r hyn y gallech ei ddysgu, gan gynnwys pethau fel sut i:

  • godio
  • recordio fideo cerddoriaeth
  • dechrau eich podlediad neu sianel Youtube eich hunain

Rhowch wybod i ni beth sydd o ddiddordeb i chi!

Gellir cynnal ein sesiynau gwaith ieuenctid digidol mewn clybiau ieuenctid, yn y gymuned neu ar-lein. Nid oes angen i chi fod yn arbenigwr er mwyn cymryd rhan - gallwn i gyd ddysgu gyda’n gilydd!

Ar hyn o bryd, rydym yn siarad gyda phobl ifanc mewn ysgolion am beth hoffen nhw ei weld. Byddwn yn rhannu gwybodaeth am weithgareddau sydd ar droed ar y dudalen hon, felly cofiwch gadw golwg.

Cwrdd â’r tîm

Mae Amanda Helsby yn Gweithiwr Ieuenctid Digidol ac mae hi’n cynnal Clwb Ieuenctid Ar-lein DIGI. Os oes gennych chi unrhyw gwestiwn fe allwch chi defnyddio’r manylion isod.

Sut i gysylltu efo ni

Cysylltu â DIGI ar-lein

Rhif ffôn symudol Amanda Helsby: 07585 204433